Dr. Martynas Vasiliauskas

Martynas Vasiliauskas   - Aplinkos teisė

   - Žmogaus teisės


Dr. Martynas Vasiliauskas 2005 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą. 2011 m. apsigynė daktaro disertaciją tema „Teisinis atliekų tvarkymo reguliavimas: probleminiai aspektai“. Nuo 2006 m. dirba Vilniaus universiteto Teisės fakultete, eina lektoriaus pareigas. Nuo 2005 m. dirba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigoje, eina Seimo kontrolierių įstaigos vyriausiojo patarėjo pareigas. Specializuojasi aplinkos teisės ir žmogaus teisių srityse.