mkic

Renginiai

Lietuvos teismo ekspertizės sistema, ekspertinių tyrimų galimybės

Pradžia:
2016-09-20 9:00
Pabaiga:
2016-09-20 12:30
Registracija iki:
2016-09-20
Vieta:
30
Kaina:
90.00EUR

Seminaro metu bus pristatyta Lietuvos teismo ekspertizės sistema - norminė ekspertinių tyrimų reglamentacija nacionaliniu ir Europos lygmenimis, valstybės ekspertinių  įstaigų ir privačių teismo ekspertų statusas, jų atliekamų ekspertinių tyrimų galimybės, eksperto parinkimo ypatumai, teismo eksperto teisių ir pareigų sistema, etiniai veiklos principai ir kiti su teismo ekspertizės aktualijomis susiję aspektai. Seminaras skiriamas teisininkams praktikams, dalyvaujantiems bylų tyrimo ir nagrinėjimo, civilinių ginčų sprendimo procesuose.

Seminaro metu dalyviai turės spręsti ir aptarti 1-2 praktines užduotis nagrinėjamos problematikos srityje. 

Seminarą veda: doc. dr. Gabrielė Juodkaitė-Granskienė

Seminaro trukmė: 4 ak. val.

Akcininkų sutartys ir priverstinis jų vykdymas

Pradžia:
2016-10-13 9:00
Pabaiga:
2016-10-13 12:30
Registracija iki:
2016-10-13
Vieta:
30
Kaina:
95.00EUR

Mokymų metu bus nagrinėjama akcininkų sutarties prigimtis, esmė ir praktinė reikšmė:

1. Akcininkų sutarties esminiai bruožai;
2. Akcininkų sutarties turinys;
3. Akcininkų tarpusavio teisės ir pareigos;
4. Akcininko pasitraukimas iš bendrovės;
5. Balsavimo sutartis;
6. Balsavimo teisių perleidimo sutartis;
7. Akcininkų sutartimi prisiimtų įsipareigojimų priverstinis vykdymas teisme – ar viskas taip paprasta, kaip parašyta sutartyje?

Mokymų metu bus aktyviai diskutuojama su dalyviais, klausiama jų nuomonės, atsakinėjama į užduodamus klausimus.

Mokymai yra skirti įmonių teisininkams, advokatams, investuotojams ir akcininkams, kurie siekia užkirsti kelią nesutarimams ateityje ir ketina iš anksto aptarti bendrovės valdymo modelį bei akcininkų tarpusavio teises ir pareigas.

Mokymus veda: dr. Paulius Miliauskas

Mokymų trukmė: 4 ak. val.

Kolektyvinės derybos: darbuotojų ir darbdavių susitarimo ribos ir galimybės: praktinis seminaras darbdavių/administracijos atstovams

Pradžia:
2016-10-13 13:00
Pabaiga:
2016-10-13 16:20
Registracija iki:
2016-10-13
Vieta:
30
Kaina:
70.00EUR

Darbo santykiai reikalauja lankstaus ir labai dažnai „kūrybinio“ požiūrio į tam tikrus teisinius momentus. Vis labiau pasigirstant balsams, kad šiuo metu galiojantis Darbo kodeksas itin suvaržo darbo santykių šalis, neleidžia lanksčiau reguliuoti darbo santykių, kyla klausimas, ar šalys išnaudoja visas joms leidžiamas galimybes pačioms kolektyvinių derybų keliu „pakeisti“ Darbo kodekse nustatytas normas. Todėl seminare bus analizuojami gerieji tokių susitarimų pavyzdžiai, bus diskutuojama, kaip išnaudoti kolektyvines sutartis lanksčiau ir operatyviau reguliuojant darbo santykius. Taip pat bus apžvelgiamos susijusios Darbo kodekso projekto nuostatos, kurios itin reikšmingą ir svarų statusą numato suteikti būten kolektyvinėms sutartims ir darbo sąlygų reguliavimą perkelia joms. Praktinėje seminaro dalyje bus pateikta realių kolektyvinių sutarčių pavyzdžių ir jų analizė, vertinimas teisinio tikrumo ir naudingumo atžvilgiu.

Programa
1. Kolektyvinės sutarties rengimas ir vykdymas:
1.1. Kolektyvinies sutarties projekto rengimas, nuostatos, kurias galima/būtina aptarti kolektyvinėje sutartyje
1.2. Kolektyvinių sutarčių taikymo ir galiojimo ypatumai: kam taikoma kolektyvinė sutartis
2. Praktinis užsiėmimas: analizuojamos ir vertinamos galiojančių kolektyvinių sutarčių nuostatos, pabrėžiant gerosios praktikos pavyzdžius bei didžiausias ir skaudžiausias klaidas, padarytas sudarant kolektyvines sutartis.

Seminarą veda: prof. dr. Daiva Petrylaitė

Seminaro trukmė: 4 ak. val.

Kolektyvinės derybos: darbuotojų ir darbdavių susitarimo ribos ir galimybės“: praktinis seminaras darbuotojų atstovams

Pradžia:
2016-10-20 13:00
Pabaiga:
2016-10-20 16:20
Registracija iki:
2016-10-20
Vieta:
30
Kaina:
70.00EUR

Darbo santykiai reikalauja lankstaus ir labai dažnai „kūrybinio“ požiūrio į tam tikrus teisinius momentus. Vis labiau pasigirstant balsams, kad šiuo metu galiojantis Darbo kodeksas itin suvaržo darbo santykių šalis, neleidžia lanksčiau reguliuoti darbo santykių, kyla klausimas, ar šalys išnaudoja visas joms leidžiamas galimybes pačioms kolektyvinių derybų keliu „pakeisti“ Darbo kodekse nustatytas normas. Todėl seminare bus analizuojami gerieji tokių susitarimų pavyzdžiai, bus diskutuojama, kaip išnaudoti kolektyvines sutartis lanksčiau ir operatyviau reguliuojant darbo santykius. Taip pat bus apžvelgiamos susijusios Darbo kodekso projekto nuostatos, kurios itin reikšmingą ir svarų statusą numato suteikti būten kolektyvinėms sutartims ir darbo sąlygų reguliavimą perkelia joms. Praktinėje seminaro dalyje bus pateikta realių kolektyvinių sutarčių pavyzdžių ir jų analizė, vertinimas teisinio tikrumo ir naudingumo atžvilgiu.

Programa

1. Kolektyvinės sutarties rengimas ir vykdymas:
1.1. Kolektyvinies sutarties projekto rengimas, nuostatos, kurias galima/būtina aptarti kolektyvinėje sutartyje
1.2. Kolektyvinių sutarčių taikymo ir galiojimo ypatumai: kam taikoma kolektyvinė sutartis
2. Praktinis užsiėmimas: analizuojamos ir vertinamos galiojančių kolektyvinių sutarčių nuostatos, pabrėžiant gerosios praktikos pavyzdžius bei didžiausias ir skaudžiausias klaidas, padarytas sudarant kolektyvines sutartis.

Seminarą veda: prof. dr. Daiva Petrylaitė

Seminaro trukmė: 4 ak. val.

Sutarčių rengimo praktiniai pagrindai

Pradžia:
2016-10-27 9:00
Pabaiga:
2016-10-27 12:30
Registracija iki:
2016-10-27
Vieta:
30
Kaina:
90.00EUR

Mokymų metu dalyviai išmoks sutarčių rengimo praktinius pagrindus:
- Koks yra teisininko vaidmuo rengiant sutartis;
- Kokios yra sutarčių funkcijos;
- Nuo ko pradėti rengti sutartį;
- Kokios yra pagrindinės sutarties nuostatos;
- Kaip tinkamai suformatuoti sutartį, kad ji būtų aiški ir suprantama;
- Dažniausiai daromos klaidos ir kaip jų išvengti.

Mokymai yra interaktyvaus pobūdžio, todėl visi dalyviai bus įtraukti į atskirų sutarties punktų rengimą, mokymų metu taisys sutartyse padarytas klaidas, formuluos klientams palankias sutarčių nuostatas. Mokymuose yra pateikiami bendrieji sutarčių rengimo praktiniai pagrindai, todėl nėra koncentruojamasi į atskirų sutarčių rengimo ypatumus.

Mokymai skirti įmonių teisininkams ir advokatams, kurie tik pradeda dirbti su sutartimis, taip pat teisėjams, kurie mokymų metu sužinos, į ką atkreipti dėmesį interpretuojant sutartis bylų nagrinėjimo metu.

Seminarą veda: dr. Paulius Miliauskas

Seminaro trukmė: 4 ak. val.