mkic

Renginiai

Nusikalstamų veikų finansams kvalifikavimo problemos

Pradžia:
2016-06-10 9:00
Pabaiga:
2016-06-10 12:30
Registracija iki:
2016-06-09
Vieta:
25
Kaina:
95.00EUR

Mokymų tema - nusikalstamų veikų finansams atskyrimas nuo kitų panašių nusikalstamų veikų. Šiuo atveju didžiausias dėmesys bus skiriamas nusikalstamų veikų atskyrimui nuo sukčiavimo. Šiame kontekste bus aptarti ir probleminiai sukčiavimo kvalifikavimo klausimai. Taip pat bus analizuojamas atskirų nusikalstamų veikų finansams santykis, taip pat ir jų atskyrimas nuo kitų teisės pažeidimų, pavyzdžiui, administracinių nusižengimų. Nemažai dėmesio bus skiriama apgaulingo ir aplaidaus apskaitos tvarkymo požymių analizei. Atskirai bus aptariama nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimo sudėtis ir problemos, kylančios taikant normą, numatančią atsakomybę už šią nusikalstamą veiką. Aptariant šiuos klausimus bus remiamasi aktualiausia teismų praktika. Mokymai skirti advokatams, advokatų padėjėjams ir teisininkams praktikams.

Seminarą veda: prof. dr. Armanas Abramavičius

Seminaro trukmė: 4 ak. val.

Lietuvos teismo ekspertizės sistema, ekspertinių tyrimų galimybės

Pradžia:
2016-09-20 9:00
Pabaiga:
2016-09-20 12:30
Registracija iki:
2016-09-20
Vieta:
30
Kaina:
90.00EUR

Seminaro metu bus pristatyta Lietuvos teismo ekspertizės sistema - norminė ekspertinių tyrimų reglamentacija nacionaliniu ir Europos lygmenimis, valstybės ekspertinių  įstaigų ir privačių teismo ekspertų statusas, jų atliekamų ekspertinių tyrimų galimybės, eksperto parinkimo ypatumai, teismo eksperto teisių ir pareigų sistema, etiniai veiklos principai ir kiti su teismo ekspertizės aktualijomis susiję aspektai. Seminaras skiriamas teisininkams praktikams, dalyvaujantiems bylų tyrimo ir nagrinėjimo, civilinių ginčų sprendimo procesuose.

Seminaro metu dalyviai turės spręsti ir aptarti 1-2 praktines užduotis nagrinėjamos problematikos srityje. 

Seminarą veda: doc. dr. Gabrielė Juodkaitė-Granskienė

Seminaro trukmė: 4 ak. val.