aud sumazinta 

Renginiai

Esminės CPK naujovės, įsigaliosiančios 2017 metais. Ką turi žinoti praktikai?

Pradžia:
2016-12-16 13:00
Pabaiga:
2016-12-16 16:30
Registracija iki:
2016-12-05
Vieta:
30
Kaina:
95.00EUR

2016 m. lapkričio 8 d. LR Seimas priėmė nemažos apimties ir pakankamai reikšmingus galiojančio CPK pakeitimus, kuriuos paskutinius kelerius metus rengė teisingumo ministro sudaryta CPK priežiūros grupė, kurioje dalyvavo ir VU Teisės fakulteto dėstytojai – prof. habil. dr. V. Nekrošius ir doc. dr. V. Vėbraitė. Atsisakyta teismo teisės savo iniciatyva taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir atnaujinti praleistus procesinius terminus. Išplėstos sprendimo už akių instituto taikymo galimybes, patobulinta procesinių dokumentų įteikimo fiziniams asmenims sistema bei įtvirtintas privalomas atstovavimas apeliaciniame procese. Viešojo intereso gynimo funkcija dar stipriau deleguota prokurorui. Be paminėtų pakeitimų įstatymų leidėjas įtvirtino ir visą eilę kitų svarbių CPK naujovių, kurios bus aptartos mokymų metu.

Seminarą veda: prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius

Seminaro trukmė: 4 ak. val.

We are no longer accepting registration for this event

Esminės CPK naujovės, įsigaliosiančios 2017 metais. Ką turi žinoti praktikai ?

Pradžia:
2017-01-12 9:00
Pabaiga:
2017-01-12 13:00
Registracija iki:
2017-01-12
Vieta:
30
Kaina:
85.00EUR

2016 m. lapkričio 8 d. LR Seimas priėmė nemažos apimties ir pakankamai reikšmingus galiojančio CPK pakeitimus, kuriuos paskutinius kelerius metus rengė teisingumo ministro sudaryta CPK priežiūros grupė, kurioje dalyvavo ir VU Teisės fakulteto dėstytojai – prof. habil. dr. V. Nekrošius ir doc. dr. V. Vėbraitė. Atsisakyta teismo teisės savo iniciatyva taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir atnaujinti praleistus procesinius terminus. Išplėstos sprendimo už akių instituto taikymo galimybes, patobulinta procesinių dokumentų įteikimo fiziniams asmenims sistema bei įtvirtintas privalomas atstovavimas apeliaciniame procese. Viešojo intereso gynimo funkcija dar stipriau deleguota prokurorui. Be paminėtų pakeitimų įstatymų leidėjas įtvirtino ir visą eilę kitų svarbių CPK naujovių, kurios bus aptartos mokymų metu.

Seminarą veda: doc. dr. Vigita Vėbraitė

Seminaro trukmė: 4 ak. val.

Naujasis Administracinių nusižengimų kodeksas

Pradžia:
2017-01-20 9:00
Pabaiga:
2017-01-20 13:00
Registracija iki:
2017-01-20
Vieta:
30
Kaina:
90.00EUR

2017 m. sausio 1 d. įsigalioja Administracinių nusižengimų kodeksas, kuris pakeis dar nuo 1964 m. galiojusį Administracinių teisės pažeidimų kodeksą. Šiuo kodeksu siekiama aiškiai ir nuosekliai sureglamentuoti fizinių asmenų administracinę atsakomybę, atribojant ją nuo baudžiamosios atsakomybės, užtikrinant esmines administracinės atsakomybės savybes – greitą ir paprastą procesą, pirmenybės teikimą nerepresinėms poveikio priemonėms, poveikio priemonių  adekvatumą padarytam teisės pažeidimui. Mokymų metu bus pristatomos ir analizuojamos esminės administracinės atsakomybės reglamentavimo naujovės: naujas požiūris į administracinės atsakomybės paskirtį, nepilnamečių atsakomybės pokyčiai, nauji atleidimo nuo administracinės atsakomybės pagrindai, administracinės nuobaudos ir administracinio poveikio priemonės, naujos nuobaudos parinkimo taisyklės, platesnės galimybės taikyti administracinį nurodymą, pasikeitimai administracinių nusižengimų bylų teisenos procese ir kita. Taip pat bus aptariama naujojo kodekso įsigaliojimo ir pereinamojo laikotarpio problematika ir kiti aktualūs klausimai.

Seminarą veda: lektr. dr. Ugnė Gailiūnienė

Seminaro trukmė: 4 ak. val.

Nuosavybės teisės perleidimas

Pradžia:
2017-02-03 13:00
Pabaiga:
2017-02-03 17:00
Registracija iki:
2017-02-03
Vieta:
30
Kaina:
90.00EUR

Nuosavybės teisės perleidimas yra vienas iš aktualiausių ir svarbiausių klausimų Lietuvos civilinėje teisėje, todėl civilinės teisės praktikams nuolat aktualu žinoti tiek daiktinius, tiek ir prievolinius nuosavybės teisės perleidimo aspektus ir mokėti spręsti su tuo susijusias problemas. Mokymuose bus analizuojami tokie klausimai, kaip pirkimo-pardavimo sutarties negaliojimo įtaka nuosavybės teisėms, nekilnojamojo turto ir finansinio turto perleidimo ypatumai, disponavimas akcijomis, žemės sklypo ir statinių santykis, pardavėjo teisių apsauga perleidžiant nuosavybės teises pagal atidėtą apmokėjimą, bendraturčio pirmenybės teisės išankstinio atsisakymo teisėtumas, priėmimo-perdavimo akto deklaratyvumo problema, notariato instituto įtaka sutarties laisvei nuosavybės teisės perleidimo sandoriuose ir kt. Tradiciškai didelis dėmesys bus skiriamas teismų praktikos analizei, taip pat praktinei diskusijai.   

Seminarą veda: lektr. dr. Laurynas Didžiulis

Seminaro trukmė: 4 ak. val.

Esminės CPK naujovės, įsigaliosiančios 2017 metais. Ką turi žinoti praktikai?

Pradžia:
2017-02-09 10:00
Pabaiga:
2017-02-09 14:00
Registracija iki:
2017-02-09
Vieta:
30
Kaina:
95.00EUR

2016 m. lapkričio 8 d. LR Seimas priėmė nemažos apimties ir pakankamai reikšmingus galiojančio CPK pakeitimus, kuriuos paskutinius kelerius metus rengė teisingumo ministro sudaryta CPK priežiūros grupė, kurioje dalyvavo ir VU Teisės fakulteto dėstytojai – prof. habil. dr. V. Nekrošius ir doc. dr. V. Vėbraitė. Atsisakyta teismo teisės savo iniciatyva taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir atnaujinti praleistus procesinius terminus. Išplėstos sprendimo už akių instituto taikymo galimybes, patobulinta procesinių dokumentų įteikimo fiziniams asmenims sistema bei įtvirtintas privalomas atstovavimas apeliaciniame procese. Viešojo intereso gynimo funkcija dar stipriau deleguota prokurorui. Be paminėtų pakeitimų įstatymų leidėjas įtvirtino ir visą eilę kitų svarbių CPK naujovių, kurios bus aptartos mokymų metu.

Seminarą veda: prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius

Seminaro trukmė: 4 ak. val.