aud sumazinta 

Renginiai

SUTARČIŲ RENGIMO PAGRINDAI

Pradžia:
2018-10-25 9:00
Pabaiga:
2018-10-25 12:30
Registracija iki:
2018-10-25
Vieta:
60
Kaina:
90.00EUR

Mokymai yra pirmiausiai orientuoti į teisinio išsilavinimo neturinčius, tačiau darbo praktikoje nuolat su sutarčių rengimo ir sudarymo klausimais susiduriančius privačių įmonių ir valstybės bei savivaldybių institucijų darbuotojus. Mokymų metu, atsižvelgiant ne tik į galiojantį teisinį reguliavimą, bet ir į aktualią teismų praktiką, bus aptarti svarbiausi ir praktikoje dažniausiai pasitaikantys sutarčių rengimo bei jų sudarymo klausimai, o taip pat ir tolimesnio sutarčių vykdymo, jų neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo teisinių pasekmių bei nutraukimo aspektai, atskleista atskirų sutarčių rūšių specifika

Mokymus veda: advokatas Ramūnas Birštonas

Seminaro trukmė - 4 ak. val.

Į mokymų kainą įskaičiuota: mokymų medžiaga, kavos pertrauka; VU TF Mokymų centro pažymėjimas.

DARBO KODEKSO AKTUALIJOS

Pradžia:
2018-11-06 9:00
Pabaiga:
2018-11-06 12:30
Registracija iki:
2018-11-06
Vieta:
Neribota
Kaina:
90.00EUR

Darbo kodeksas taikomas jau daugiau kaip metus. Per šį laiką  paaiškėjo, su kokiomis problemomis daugiausia praktikoje susiduria verslas, darbuotojai ir jų atstovai: darbo laiko organizavimas, komandiruotės, sutarčių sudarymas ir sutarčių sąlygos, apmokėjimas už darbą,  santykiai su darbo tarybomis ir profesinėmis sąjungomis. Seminaro metu šiuos ir kitus Jums rūpimus klausimus aptarsime su Darbo kodekso kūrimo Vdarbo grupės vadovu, Darbo kodekso komentaro autoriumi prof. dr. Tomu Davuliu.

Trukmė - 4 val.

Į mokymų kainą įskaičiuota: mokymų medžiaga, kavos pertraukos; VU TF Mokymų centro pažymėjimas.

Mokymų vieta: VU Teisės fakultetas. 707 aud. Saulėtekio al. 9 (I).

TARPTAUTINĖS TEISINĖS PAGALBOS BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE AKTUALIJOS IR PROBLEMINIAI ASPEKTAI

Pradžia:
2018-11-07 9:00
Pabaiga:
2018-11-07 12:30
Registracija iki:
2018-11-07
Vieta:
70
Kaina:
90.00EUR

Seminaro metu bus aptarti tarptautinės teisinės pagalbos prašymo pildymo reikalavimai,  Europos arešto orderio, ekstradicijos, nuteistųjų perdavimo ir kitų teisinės pagalbos formų pagrindų ir sąlygų, taip pat procedūriniai vykdymo probleminiai aspektai, teismų praktika ir pan.

Trukmė: 4 ak. val

Į mokymų kainą įskaičiuota: mokymų medžiaga, kavos pertrauka; VU TF Mokymų centro pažymėjimas.

Mokymų vieta: VU Teisės fakultetas. 707 aud. Saulėtekio al. 9 (I).

Mokymus veda: prof. dr. Gintaras Švedas

ASMENŲ PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO SUBJEKTUOSE

Pradžia:
2018-11-15 9:00
Pabaiga:
2018-11-15 15:30
Registracija iki:
2018-11-15
Vieta:
30
Kaina:
90.00EUR

Mokymuose suteikiamos žinios, aktualios asmens prašymų ir skundų nagrinėjimo teisinio reguliavimo taikymui. Mokymų objektas - pagrindiniai prašymų ir skundų administravimo etapai ir reikalavimai: skundų, prašymų priėmimo, atsisakymo juos nagrinėti teisiniai pagrindai, nagrinėjimo administracinių procedūrų eiga, sprendimų (atsakymų) į prašymą ir skundą priėmimo, turinio reikalavimai, jų apskundimo tvarka. Mokymuose teoriniu ir praktiniu požiūriu analizuojamos ir aiškinamos šių administracinių procedūrų teisinio reglamentavimo nuostatos, gero administravimo principo taikymo praktika. Dėmesys bus teikiamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatų dėl asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo reguliavimo pakeitimams, įsigaliojusiems nuo 2017 m. kovo 31 d., Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių naujai redakcijai ir šio reguliavimo taikymo teismų praktikoje apžvalgai ir analizei.

Kam skirta (subjektų ratas): teisininkams, advokatams, valstybės tarnautojams, viešojo administravimo institucijų departamentų, skyrių vadovams.

Mokymų programa: (aptariamos temos)

 1. Teisinio reguliavimo ir jo pakeitimų nuo 2017 m. kovo 31 d. apžvalga, tikslai ir principai
 2. Kreipimosi kvalifikavimas prašymu ar skundu
 3. Prašymų ir skundų priėmimas. Atsisakymo nagrinėti prašymą ar skundą pagrindai.
 4. Prašymų ir skundų perdavimas pagal kompetenciją
 5. Prašymų, skundų nagrinėjimas ir administracinės procedūros vykdymas. Nagrinėjimo veiksmai ir terminai.
 6. Administracinės procedūros sustabdymas ir nutraukimas
 7. Gero administravimo principo taikymas administracinėse procedūrose
 8. Atsakymų į prašymus bei administracinės procedūros sprendimų priėmimas, turinio reikalavimai, įteikimas ir apskundimas.
 9. Klaidų taisymas administracinės procedūros sprendime. Sprendimo pakeitimo, panaikinimo sąlygos.

Mokymus veda: lektorė Laura Paškevičienė

Seminaro trukmė - 6 ak. val.

Į mokymų kainą įskaičiuota: mokymų medžiaga, kavos pertrauka; VU TF Mokymų centro pažymėjimas.

DUOMENŲ APSAUGOS NAUJOVĖS

Pradžia:
2018-11-21 9:00
Pabaiga:
2018-11-21 12:15
Registracija iki:
2018-11-21
Vieta:
70
Kaina:
90.00EUR

2018 m. įsigaliojo ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Mokymų metu bus aptartos pagrindinės naujojo reglamentavimo naujovės ir reikalavimai.

Temos:

 1. Ką privaloma žinoti apie naująjį ES bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą? Taikymo sritis, reikalavimų sistema, pagrindinės naujovės.
 2. Nuo ko pradėti atitiktį reglamentui bendrovėje ar kitoje organizacijoje?
 3. Sutikimas dėl duomenų tvarkymo: kaip jį gauti ir kokios sutikimo alternatyvos?
 4.  Informacija duomenų subjektams: kokią informaciją ir kaip pateikti asmenims?
 5. Sutartys su duomenų tvarkytojais (paslaugų teikėjais): kaip jas paruošti?
 6. Duomenų apsaugos pareigūnas: reikalavimai jam ir jo funkcijos ?
 7. Poveikio privatumui vertinimas (duomenų apsaugos auditas): kaip jį atlikti?
 8. Baudos už ES bendrojo duomenų apsaugos reglamento pažeidimus: kaip suvaldyti jų riziką?

Seminarą veda:  advokatas Julius Zaleskis

Seminaro trukmė: 4 ak. val.

 

Į mokymų kainą įskaičiuota: mokymų konspektas, kavos pertrauka, VU Teisės fakulteto Mokymų centro pažymėjimas.