Darbo-rinka puslapiui

Renginiai

Naujasis darbo kodeksas - pagrindinių pakeitimų apžvalga (Vilnius)

Pradžia:
2016-09-28 13:00
Pabaiga:
2015-09-28 17:00
Registracija iki:
2016-09-28
Vieta:
30
Kaina:
85.00EUR

2017 m. sausio 1 d. įsigalioja naujasis Darbo kodeksas, kuris reformuoja visus be išimties teisės institutus. Neišvengiamai keisis darbo sutarčių sudarymas, vykdymas ir nutraukimas, dokumentacija ir darbo įforminimas, atsiras naujų teisių ir papildomų pareigų ir prievolių tiek darbdaviams, tiek darbuotojams.

Būkite pasirengę!

Seminarą veda kodekso kūrimo darbo grupės vadovas Vilniaus universiteto Teisės fakulteto profesorius dr. Tomas Davulis ir jo komanda.

Seminaro trukmė: 4 ak. val.

Akcininkų sutartys ir priverstinis jų vykdymas

Pradžia:
2016-10-13 9:00
Pabaiga:
2016-10-13 12:30
Registracija iki:
2016-10-13
Vieta:
30
Kaina:
95.00EUR

Mokymų metu bus nagrinėjama akcininkų sutarties prigimtis, esmė ir praktinė reikšmė:

1. Akcininkų sutarties esminiai bruožai;
2. Akcininkų sutarties turinys;
3. Akcininkų tarpusavio teisės ir pareigos;
4. Akcininko pasitraukimas iš bendrovės;
5. Balsavimo sutartis;
6. Balsavimo teisių perleidimo sutartis;
7. Akcininkų sutartimi prisiimtų įsipareigojimų priverstinis vykdymas teisme – ar viskas taip paprasta, kaip parašyta sutartyje?

Mokymų metu bus aktyviai diskutuojama su dalyviais, klausiama jų nuomonės, atsakinėjama į užduodamus klausimus.

Mokymai yra skirti įmonių teisininkams, advokatams, investuotojams ir akcininkams, kurie siekia užkirsti kelią nesutarimams ateityje ir ketina iš anksto aptarti bendrovės valdymo modelį bei akcininkų tarpusavio teises ir pareigas.

Mokymus veda: dr. Paulius Miliauskas

Mokymų trukmė: 4 ak. val.

Kolektyvinės derybos: darbuotojų ir darbdavių susitarimo ribos ir galimybės: praktinis seminaras darbdavių/administracijos atstovams

Pradžia:
2016-10-13 13:00
Pabaiga:
2016-10-13 16:20
Registracija iki:
2016-10-13
Vieta:
30
Kaina:
70.00EUR

Darbo santykiai reikalauja lankstaus ir labai dažnai „kūrybinio“ požiūrio į tam tikrus teisinius momentus. Vis labiau pasigirstant balsams, kad šiuo metu galiojantis Darbo kodeksas itin suvaržo darbo santykių šalis, neleidžia lanksčiau reguliuoti darbo santykių, kyla klausimas, ar šalys išnaudoja visas joms leidžiamas galimybes pačioms kolektyvinių derybų keliu „pakeisti“ Darbo kodekse nustatytas normas. Todėl seminare bus analizuojami gerieji tokių susitarimų pavyzdžiai, bus diskutuojama, kaip išnaudoti kolektyvines sutartis lanksčiau ir operatyviau reguliuojant darbo santykius. Taip pat bus apžvelgiamos susijusios Darbo kodekso projekto nuostatos, kurios itin reikšmingą ir svarų statusą numato suteikti būten kolektyvinėms sutartims ir darbo sąlygų reguliavimą perkelia joms. Praktinėje seminaro dalyje bus pateikta realių kolektyvinių sutarčių pavyzdžių ir jų analizė, vertinimas teisinio tikrumo ir naudingumo atžvilgiu.

Programa
1. Kolektyvinės sutarties rengimas ir vykdymas:
1.1. Kolektyvinies sutarties projekto rengimas, nuostatos, kurias galima/būtina aptarti kolektyvinėje sutartyje
1.2. Kolektyvinių sutarčių taikymo ir galiojimo ypatumai: kam taikoma kolektyvinė sutartis
2. Praktinis užsiėmimas: analizuojamos ir vertinamos galiojančių kolektyvinių sutarčių nuostatos, pabrėžiant gerosios praktikos pavyzdžius bei didžiausias ir skaudžiausias klaidas, padarytas sudarant kolektyvines sutartis.

Seminarą veda: prof. dr. Daiva Petrylaitė

Seminaro trukmė: 4 ak. val.

Naujasis darbo kodeksas - naujos darbdavių pareigos: ką būtina skubiai padaryti? (Vilnius)

Pradžia:
2016-10-14 13:00
Pabaiga:
2016-10-14 17:00
Registracija iki:
2016-10-14
Vieta:
30
Kaina:
85.00EUR

2017 m. sausio 1 d. įsigalioja naujasis Darbo kodeksas, kuris reformuoja visus be išimties teisės institutus. Neišvengiamai keisis darbo sutarčių sudarymas, vykdymas ir nutraukimas, dokumentacija ir darbo įforminimas, atsiras naujų teisių ir papildomų pareigų ir prievolių tiek darbdaviams, tiek darbuotojams.

Būkite pasirengę!

Seminarą veda kodekso kūrimo darbo grupės vadovas Vilniaus universiteto Teisės fakulteto profesorius dr. Tomas Davulis ir jo komanda.

Seminaro trukmė: 4 ak. val.

Darbo sutarties nutraukimas naujajame Darbo kodekse (Vilnius)

Pradžia:
2016-10-19 13:00
Pabaiga:
2016-10-19 17:00
Registracija iki:
2016-10-19
Vieta:
30
Kaina:
85.00EUR

2017 m. sausio 1 d. įsigalioja naujasis Darbo kodeksas, kuris reformuoja visus be išimties teisės institutus. Neišvengiamai keisis darbo sutarčių sudarymas, vykdymas ir nutraukimas, dokumentacija ir darbo įforminimas, atsiras naujų teisių ir papildomų pareigų ir prievolių tiek darbdaviams, tiek darbuotojams.

Būkite pasirengę!

Seminarą veda kodekso kūrimo darbo grupės vadovas Vilniaus universiteto Teisės fakulteto profesorius dr. Tomas Davulis ir jo komanda.

Seminaro trukmė: 4 ak. val.