aud sumazinta 

VU TF Mokymo centras organizuoja išorinius teisinius mokymus. Mokymų metu aptariami aktualiausi skirtingų teisės šakų probleminiai klausimai, pavyzdžiui: civilinio proceso naujovės, autorių teisių aktualijos, įmonių teisės problemos, darbo drausmės pažeidimai, darbo tarybos ir kita. Mokymai vyksta virtualiai (Microsoft Teams programa).

 

VU TF Mokymo centras taip pat organizuoja vidinius teisinius mokymus, kuriuos gali užsakyti pavieniai asmenys, įmonės, įstaigos, organizacijos ir pan. Tokių mokymų tema, turinys ir trukmė priklauso nuo kliento poreikių. Mokymus veda žinomi skirtingų teisės sričių specialistai.

Renginiai

AUTORIŲ TEISĖS: NAUJAUSI ĮSTATYMO PAKEITIMAI IR EUROPOS SĄJUNGOS TEISINGUMO TEISMO PRAKTIKA

Pradžia:
2023-04-21 9:00
Pabaiga:
2023-04-21 12:30
Vieta:
Neribota
Kaina:
60.00EUR

2022 m. priimti Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo pakeitimai, kuriais modifikuota galiojanti autorių teisių sistema. Lietuvos autorių teisėje atsiras nauji teisių subjektai ir naujos saugomos teisės, įvedama visa eilė naujų teisių apribojimų, pirmą kartą nustatomas itin reikšmingas išplėstinis kolektyvinis administravimas ir kiti svarbūs pokyčiai. Seminaro lektorius, kuris buvo Autorių teisių įstatymo pakeitimo projekto rengimo grupės narys, pristatys pakeitimus ir paaiškins jų kontekstą, prasmę bei teisines pasekmes.     

Antroje seminaro dalyje bus pristatyta naujausia Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika. Paskutinius kelerius metus Teisingumo Teismas buvo itin aktyvus ir priėmė daug sprendimų, sukeliančių svarbias teisines pasekmes bei harmonizuodamas sritis, kurios iki šiol ES direktyvose nebuvo paliestos.

Trukmė: 4 ak. val.

Lektorius: Dr. Ramūnas Birštonas yra Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Privatinės teisės katedros profesorius ir advokatas, besispecializuojantis autorių teisės ir kitų intelektinės nuosavybės teisių srityje. Lektorius yra Autorių teisių ir gretutinių teisių komisijos pirmininkas, knygų „Intelektinės nuosavybės teisė“ ir „Intelektinės nuosavybės apsauga kūrybinėse industrijose“ bei daugelio straipsnių autorių tema autorius ar bendraautorius. Taip pat lektorius buvo Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo pakeitimų rengimo grupės narys. R. Birštonas turi 19 metų akademinio dėstymo patirtį ir nuolat veda seminarus teisėjams, advokatams ir kitiems specialistams.

Į mokymų kainą įskaičiuota: mokymų medžiaga, pažymėjimas.

Vieta: online, Microsoft Teams.

ĮRODINĖJIMO PRIEMONĖS LIETUVOS CIVILINIAME PROCESE

Pradžia:
2023-05-24 10:00
Pabaiga:
2022-05-24 13:00
Vieta:
Neribota
Kaina:
60.00EUR

Mokymų metu bus:

1) analizuojama CPK įtvirtinto įrodinėjimo priemonių sąrašo problematika ir jo įtaka įrodinėjimo priemonių leistinumo klausimo vertinimui;

2) aptariamos pagrindinės įrodinėjimo priemonės (rašytiniai (įskaitant elektroninę formą) įrodymai, žodiniai įrodymai, ekspertizės aktas), jų vertinimo taisyklės, leistinumo klausimai, taisyklių taikymo ir aiškinimo teisminė praktika.

Mokymus veda: advokatė dr. Eglė Zemlytė

Eglė Zemlytė  jau daugiau nei 10 metų dėsto Vilniaus universiteto Teisės fakultete (socialinių mokslų daktaro laipsnis suteiktas 2012 metais). Jos pagrindinės ekspertinių ir mokslinių tyrimų kryptys – civilinio proceso teisė, arbitražo teisė, tarptautinė privatinė teisė, civilinė atsakomybė. Studentams Teisės fakultete Eglė Zemlytė dėsto civilinio proceso teisės, arbitražo teisės bei įrodymų ir įrodinėjimo civiliniame procese dalykus. Eglė Zemlytė taip pat yra sukaupusi beveik 20 metų praktinio teisinio darbo patirtį, yra įrašyta į Lietuvoje praktikuojančių advokatų sąrašą, taip pat nagrinėja verslo ir civilinius ginčus kaip šalių paskirta ar pirmininkaujanti arbitrė.

Trukmė: 4 ak. val.

Į mokymų kainą įskaičiuota: mokymų skaidrės, pažymėjimas

Vieta: online, Microsoft Teams

ĮMONĖS VADOVO IR AKCININKO ASMENINĖ ATSAKOMYBĖ UŽ MOKESTINIUS PAŽEIDIMUS

Pradžia:
2023-05-26 10:00
Pabaiga:
2022-05-26 13:00
Vieta:
Neribota
Kaina:
60.00EUR

Mokymų metu bus:

1) analizuojama šiuo metu sparčiai besiformuojanti VMI ir teisminė praktika, kai įmonės vadovui ir (ar) akcininkui asmeniškai yra perkeliamos bendrovės mokestinės prievolės;

2) aptartos mokestinių prievolių perkėlimui įmonės vadovui ir (ar) akcininkui sąlygos;

3) analizuojamos konkrečios praktinės situacijos ir pavyzdžiai bei pateikiamos rekomendacijos, kaip išvengti rizikos dėl mokestinių prievolių perkėlimo.

Mokymus veda: advokatas dr. Povilas Gruodis.

Mokymai ypač aktualūs mokesčių teisės praktikams, kurie savo kasdieninėje veikloje susiduria su mokestiniais ginčais, apmokestinimo reglamentavimo taikymo ir aiškinimo problemomis, probleminiais mokesčių administravimo klausimais.

Povilui Gruodžiui 2017 m. socialinių mokslų (teisės – 01 S) daktaro laipsnis Vilniaus universiteto Teisės fakultete (disertacijos tema ,, Kredito įstaigų veiklos reguliavimas mokesčių teisės normomis“). Povilas Gruodis turi daugiau nei 8 metų mokslinio darbo stažą, dėsto Vilniaus Universiteto Teisės fakultete, rengia publikacijas ir mokslinius straipsnius įvairiais su mokesčių teisė susijusiais klausimais, vadovauja mokslo darbams. Pagrindinės ekspertinių ir mokslinių tyrimų kryptys – mokesčių, finansų ir bankų teisės problemos. Povilas Gruodis taip pat turi sukaupęs didesnį nei 7 metų praktinio teisinio darbo stažą kaip mokesčių teisės srityje besispecializuojanti advokatas.

Trukmė: 4 ak. val.

Į mokymų kainą įskaičiuota: mokymų skaidrės, pažymėjimas

Vieta: online, Microsoft Teams

LAT PRAKTIKA CIVILINIO PROCESO KLAUSIMAIS

Pradžia:
2023-05-31 10:00
Pabaiga:
2022-05-31 13:00
Vieta:
Neribota
Kaina:
60.00EUR

Mokymų metu lektorius pristatys naujausią, t.y. 2022-2023 m. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką civilino proceso klausimais. Aptars problematiką atskirų kategorijų bylose. Taip pat nagrinės naujausius įstatymų pakeitimus, susijusius su civilio proceso reguliavimu (pavyzdžiui, strateginiai ieškiniai, atstovaujamieji ieškiniai, teismingumas ir kt.)

 Mokymus veda: prof. dr. Vytautas Nekrošius

Prof. dr. Vytautas Nekrošius – teisininkas, teisėtyrininkas procesualistas bei civilistas romanistas, VU TF Privatinės katedros profesorius, habilituotas daktaras, Lietuvos Mokslų Akademijos tikrasis narys (socialiniai mokslai, teisė), Tarptautinės civilinio proceso asociacijos narys, buvęs Vilniaus komercinio arbitražo teismo pirmininkas, Europos Komisijos finansuojamo projekto "Tuning Educational Structures in Europe" nacionalinis atstovas, Tarptautinės Civilinio proceso asociacijos tarybos narys. Dalyvavo rengiant Civilinio proceso kodeksą, Teismų, Antstolių, Advokatūros ir Notariato įstatymus bei jų pataisas. Apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai" Riterio kryžiumi.

Trukmė: 4 ak. val.

Į mokymų kainą įskaičiuota: mokymų skaidrės, pažymėjimas

Vieta: online, Microsoft Teams