mkic

Renginiai

Lietuvos teismo ekspertizės sistema, ekspertinių tyrimų galimybės

Pradžia:
2016-09-20 9:00
Pabaiga:
2016-09-20 12:30
Registracija iki:
2016-09-20
Vieta:
30
Kaina:
90.00EUR

Seminaro metu bus pristatyta Lietuvos teismo ekspertizės sistema - norminė ekspertinių tyrimų reglamentacija nacionaliniu ir Europos lygmenimis, valstybės ekspertinių  įstaigų ir privačių teismo ekspertų statusas, jų atliekamų ekspertinių tyrimų galimybės, eksperto parinkimo ypatumai, teismo eksperto teisių ir pareigų sistema, etiniai veiklos principai ir kiti su teismo ekspertizės aktualijomis susiję aspektai. Seminaras skiriamas teisininkams praktikams, dalyvaujantiems bylų tyrimo ir nagrinėjimo, civilinių ginčų sprendimo procesuose.

Seminaro metu dalyviai turės spręsti ir aptarti 1-2 praktines užduotis nagrinėjamos problematikos srityje. 

Seminarą veda: doc. dr. Gabrielė Juodkaitė-Granskienė

Seminaro trukmė: 4 ak. val.