aud sumazinta 

Renginiai

Esminės CPK naujovės, įsigaliosiančios 2017 metais. Ką turi žinoti praktikai ? (KLAIPĖDA)

Pradžia:
2017-01-27 10:00
Pabaiga:
2017-01-27 13:30
Registracija iki:
2017-01-25
Vieta:
20
Kaina:
95.00EUR

2016 m. lapkričio 8 d. LR Seimas priėmė nemažos apimties ir pakankamai reikšmingus galiojančio CPK pakeitimus, kuriuos paskutinius kelerius metus rengė teisingumo ministro sudaryta CPK priežiūros grupė, kurioje dalyvavo ir VU Teisės fakulteto dėstytojai – prof. habil. dr. V. Nekrošius ir doc. dr. V. Vėbraitė. Atsisakyta teismo teisės savo iniciatyva taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir atnaujinti praleistus procesinius terminus. Išplėstos sprendimo už akių instituto taikymo galimybes, patobulinta procesinių dokumentų įteikimo fiziniams asmenims sistema bei įtvirtintas privalomas atstovavimas apeliaciniame procese. Viešojo intereso gynimo funkcija dar stipriau deleguota prokurorui. Be paminėtų pakeitimų įstatymų leidėjas įtvirtino ir visą eilę kitų svarbių CPK naujovių, kurios bus aptartos mokymų metu.

Seminarą veda: prof. dr. Vytautas Nekrošius

Seminaro trukmė: 4 ak. val.

Sutarčių rengimo praktiniai pagrindai

Pradžia:
2017-02-03 9:00
Pabaiga:
2017-02-03 13:00
Registracija iki:
2017-02-02
Vieta:
20
Kaina:
95.00EUR

Mokymuose bus pateikiami bendrieji sutarčių rengimo praktiniai pagrindai, todėl nėra koncentruojamasi į atskirų sutarčių rengimo ypatumus. Mokymai skirti asmenims, kurie tik pradeda dirbti su sutartimis, taip pat teisėjams, kurie mokymų metu sužinos, į ką atkreipti dėmesį interpretuojant sutartis bylų nagrinėjimo metu. Mokymai yra interaktyvaus pobūdžio, todėl visi dalyviai bus įtraukti į atskirų sutarties punktų rengimą, mokymų metu taisys sutartyse padarytas klaidas, formuluos klientams palankias sutarčių nuostatas. 

Seminarą veda: lektr. dr. Paulius Miliauskas

Seminaro trukmė: 4 ak. val.

Nuosavybės teisės perleidimas

Pradžia:
2017-02-03 13:00
Pabaiga:
2017-02-03 17:00
Registracija iki:
2017-02-03
Vieta:
30
Kaina:
90.00EUR

Nuosavybės teisės perleidimas yra vienas iš aktualiausių ir svarbiausių klausimų Lietuvos civilinėje teisėje, todėl civilinės teisės praktikams nuolat aktualu žinoti tiek daiktinius, tiek ir prievolinius nuosavybės teisės perleidimo aspektus ir mokėti spręsti su tuo susijusias problemas. Mokymuose bus analizuojami tokie klausimai, kaip pirkimo-pardavimo sutarties negaliojimo įtaka nuosavybės teisėms, nekilnojamojo turto ir finansinio turto perleidimo ypatumai, disponavimas akcijomis, žemės sklypo ir statinių santykis, pardavėjo teisių apsauga perleidžiant nuosavybės teises pagal atidėtą apmokėjimą, bendraturčio pirmenybės teisės išankstinio atsisakymo teisėtumas, priėmimo-perdavimo akto deklaratyvumo problema, notariato instituto įtaka sutarties laisvei nuosavybės teisės perleidimo sandoriuose ir kt. Tradiciškai didelis dėmesys bus skiriamas teismų praktikos analizei, taip pat praktinei diskusijai.   

Seminarą veda: lektr. dr. Laurynas Didžiulis

Seminaro trukmė: 4 ak. val.

Esminės CPK naujovės, įsigaliosiančios 2017 metais. Ką turi žinoti praktikai?

Pradžia:
2017-02-09 10:00
Pabaiga:
2017-02-09 14:00
Registracija iki:
2017-02-09
Vieta:
30
Kaina:
95.00EUR

2016 m. lapkričio 8 d. LR Seimas priėmė nemažos apimties ir pakankamai reikšmingus galiojančio CPK pakeitimus, kuriuos paskutinius kelerius metus rengė teisingumo ministro sudaryta CPK priežiūros grupė, kurioje dalyvavo ir VU Teisės fakulteto dėstytojai – prof. habil. dr. V. Nekrošius ir doc. dr. V. Vėbraitė. Atsisakyta teismo teisės savo iniciatyva taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir atnaujinti praleistus procesinius terminus. Išplėstos sprendimo už akių instituto taikymo galimybes, patobulinta procesinių dokumentų įteikimo fiziniams asmenims sistema bei įtvirtintas privalomas atstovavimas apeliaciniame procese. Viešojo intereso gynimo funkcija dar stipriau deleguota prokurorui. Be paminėtų pakeitimų įstatymų leidėjas įtvirtino ir visą eilę kitų svarbių CPK naujovių, kurios bus aptartos mokymų metu.

Seminarą veda: prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius

Seminaro trukmė: 4 ak. val.

Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimas viešojo administravimo subjektuose: teisinio reguliavimo pokyčiai nuo 2017 m. kovo 31 d.

Pradžia:
2017-02-10 9:00
Pabaiga:
2017-02-10 13:00
Registracija iki:
2017-02-10
Vieta:
30
Kaina:
90.00EUR

Mokymuose apžvelgiami ir sistemiškai analizuojami asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo reguliavimo pakeitimai, įtvirtinti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234 1, 2, 3, 14, 14-1, 15, 16, 19, 22, 27, 28, 31, 34, 35, 37, 40 ir 41 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 17-1 straipsniu, 21, 23 ir 24 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymu (TAR, 2016-11-17, Nr. 26980), įsigaliosiančiu nuo 2017 m. kovo 31 d. Nagrinėjant temą, aptariami šių pakeitimų tikslai, įstatyminių sąvokų ir taikytinų teisės principų pakeitimai, prašymų ir skundų nagrinėjimo bendrųjų nuostatų, atsisakymo nagrinėti skundus ir prašymus pagrindų reguliavimo pokyčiai, administracinės procedūros reguliavimo pakeitimai. Įvertinamas iki šiol suformuotų mokslo ir teismų jurisprudencijos nuostatų aktualumas minėto būsimo teisinio reguliavimo taikymui, suteikiamos žinios ir rekomendacijos, reikalingos tinkamam jo įgyvendinimui, analizuojamos galimos su tuo susijusios problemos. 

Aptariamos temos:

  1. Viešojo administravimo įstatymo tobulinimo idėjos, tikslai ir principai
  2. Prašymų ir skundų nagrinėjimo bendrųjų nuostatų sisteminio reguliavimo pokyčiai
  3. Atsisakymo nagrinėti prašymą ar skundą pagrindų reguliavimo pakeitimai
  4. Administracinės procedūros vykdymo ir sustabdymo reguliavimo pakeitimai
  5. Administracinės procedūros sprendimo priėmimo, įteikimo, klaidų taisymo administraciniame sprendime nuostatų pakeitimai

Seminarą veda: lektr. dr. Laura Paškevičienė

Seminaro trukmė: 4 ak. val.