aud sumazinta 

Renginiai

ES duomenų apsaugos reglamentas: kaip užtikrinti atitiktį?

Pradžia:
2017-03-10 9:00
Pabaiga:
2017-03-10 13:00
Registracija iki:
2017-03-09
Vieta:
20
Kaina:
90.00EUR

 

2018 m. įsigalios ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Duomenų apsauga taps bendrovių ir įstaigų prioritetu. Reglamentas reformuos duomenų apsaugos teisę, įtvirtins naujas pareigas ir baudas iki 20 mln. Eurų. Pasirūpinti atitiktimi reglamentui būtina jau dabar. Nuo ko pradėti ir kokių veiksmų imtis, bus pristatyta seminaro metu. 

 

Seminarą veda:  dr. Julius Zaleskis

Seminaro trukmė: 4 ak. val.

Naujasis Administracinių nusižengimų kodeksas

Pradžia:
2017-04-06 9:00
Pabaiga:
2017-04-06 13:00
Registracija iki:
2017-04-06
Vieta:
30
Kaina:
90.00EUR

2017 m. sausio 1 d. įsigaliojo Administracinių nusižengimų kodeksas, kuris pakeitė dar nuo 1964 m. galiojusį Administracinių teisės pažeidimų kodeksą. Šiuo kodeksu siekiama aiškiai ir nuosekliai sureglamentuoti fizinių asmenų administracinę atsakomybę, atribojant ją nuo baudžiamosios atsakomybės, užtikrinant esmines administracinės atsakomybės savybes – greitą ir paprastą procesą, pirmenybės teikimą nerepresinėms poveikio priemonėms, poveikio priemonių  adekvatumą padarytam teisės pažeidimui. Mokymų metu bus pristatomos ir analizuojamos esminės administracinės atsakomybės reglamentavimo naujovės: naujas požiūris į administracinės atsakomybės paskirtį, nepilnamečių atsakomybės pokyčiai, nauji atleidimo nuo administracinės atsakomybės pagrindai, administracinės nuobaudos ir administracinio poveikio priemonės, naujos nuobaudos parinkimo taisyklės, platesnės galimybės taikyti administracinį nurodymą, pasikeitimai administracinių nusižengimų bylų teisenos procese ir kita. Taip pat bus aptariama naujojo kodekso įsigaliojimo ir pereinamojo laikotarpio problematika ir kiti aktualūs klausimai.

Seminarą veda: lektr. dr. Ugnė Gailiūnienė

Seminaro trukmė: 4 ak. val.

Naujasis Administracinių nusižengimų kodeksas (KAUNAS)

Pradžia:
2017-04-07 9:00
Pabaiga:
2017-04-07 13:00
Registracija iki:
2017-04-07
Vieta:
30
Kaina:
90.00EUR

2017 m. sausio 1 d. įsigaliojo Administracinių nusižengimų kodeksas, kuris pakeitė dar nuo 1964 m. galiojusį Administracinių teisės pažeidimų kodeksą. Šiuo kodeksu siekiama aiškiai ir nuosekliai sureglamentuoti fizinių asmenų administracinę atsakomybę, atribojant ją nuo baudžiamosios atsakomybės, užtikrinant esmines administracinės atsakomybės savybes – greitą ir paprastą procesą, pirmenybės teikimą nerepresinėms poveikio priemonėms, poveikio priemonių  adekvatumą padarytam teisės pažeidimui. Mokymų metu bus pristatomos ir analizuojamos esminės administracinės atsakomybės reglamentavimo naujovės: naujas požiūris į administracinės atsakomybės paskirtį, nepilnamečių atsakomybės pokyčiai, nauji atleidimo nuo administracinės atsakomybės pagrindai, administracinės nuobaudos ir administracinio poveikio priemonės, naujos nuobaudos parinkimo taisyklės, platesnės galimybės taikyti administracinį nurodymą, pasikeitimai administracinių nusižengimų bylų teisenos procese ir kita. Taip pat bus aptariama naujojo kodekso įsigaliojimo ir pereinamojo laikotarpio problematika ir kiti aktualūs klausimai.

Seminarą veda: lektr. dr. Ugnė Gailiūnienė

Seminaro trukmė: 4 ak. val.

Finansinių nusikaltimų kvalifikavimas naujausioje LAT praktikoje: apgaulingas apskaitos tvarkymas (BK 222), sukčiavimo ir apgaulingos apskaitos atskyrimas (BK 182 ir 222), mokesčių nesumokėjimas (BK 219), neteisėtas deklaravimas (BK 220), neteisėtas prat

Pradžia:
2017-04-21 9:00
Pabaiga:
2017-04-21 15:00
Registracija iki:
2017-04-21
Vieta:
20
Kaina:
90.00EUR

 

Mokymų metu nagrinėjamos atskirų nusikaltimų finansų sistemai aktualiausios teorinės ir praktinės problemos. Šios sudėtingos nusikalstamos veikos, kurių pažinimas reikalauja plataus požiūrio ir specialių žinių, analizuojamos įvairiausiais aspektais - kriminalistiniu, baudžiamosios  teisės (bendrininkavimo, kvalifikavimo, kilusių padarinių ir kt.) ir baudžiamojo proceso (ikiteisminio tyrimo stadija, įrodinėjimas teismuose), požiūriais. Didžiausias dėmesys skiriamas 2015-2016 m. suformuotai naujausiai LAT praktikai - apgaulingos apskaitos, mokesčių nesumokėjimo subjektų atsakomybės klausimams (įmonės vadovai, akcininkai, faktiniai vadovai, formalūs vadovai), analizuojami fiktyvių įmonių „paslėpimo“ atvejai, jų kvalifikavimas, taip pat analizuojami  naujausi LAT, LApT BK 222, 220 ir BK 182 str. numatytų veikų atribojimo precedentai (pateikiami kvalifikavimo pavyzdžiai iš „Darbo partijos“, S. Rachinštein grupuotės bylų). Kartu pateikiami kaltinimo ir gynybos veiklos šioje srityje taktiniai bei kiti procesinės veiklos aspektai. Seminaro metu taip pat nagrinėjami neteisėto praturtėjimo nusikaltimo kvalifikavimo, įrodinėjimo klausimai. Pateikiami patys naujausi neteisėto praturtėjimo kvalifikavimo pavyzdžiai bendrosios kompetencijose bei administracinių teismų praktikoje. Pateikiami ir analizuojami kaltinimo ir gynybos taktiniai bei kiti procesinės veiklos aspektai šiose veikose. Pateikiama gausi metodinė medžiaga, atliekama specialistų išvadų analizė, teismų praktikos pavyzdžiai.

 

Seminarą veda: prokuroras Vytautas Kukaitis

Seminaro trukmė: 6 ak. val.

DĖMESIO! Taikomos ypatingos nuolaidos registruojantis į kelis baudžiamosios teisės mokymus. Registruojantis į tris seminarus - 40 % nuolaida; du seminarus – 30 % nuolaida. 

Sukčiavimas PVM ir kitų mokesčių srityje. Naujausios LAT, LVAT ir ESTT praktikos ypatumai mokesčių sukčiavimo/mokesčių vengimo bylose. Organizuotų grupių, „karuselinio“ sukčiavimo charakteristika, tyrimas, identifikavimas, įrodinėjimas.

Pradžia:
2017-04-27 9:00
Pabaiga:
2017-04-27 15:00
Registracija iki:
2017-04-21
Vieta:
20
Kaina:
90.00EUR

 

Mokymų metu nagrinėjamos vienos iš sudėtingiausių nusikalstamos veikos finansų sistemai - PVM sukčiavimo aktualiausios teorinės ir praktinės problemos. Tai vienos sunkiausių organizuotų grupių vykdomų nusikalstamų veikų, kurios daro tiesioginę žalą valstybės finansiniams interesams. Seminare detaliai nagrinėjami PVM sistemos pagrindai, nusikaltimai PVM sukčiavimo srityje analizuojami įvairiausiais aspektais - kriminalistiniu, baudžiamosios  teisės, baudžiamojo proceso (įrodinėjimo) požiūriais. Šio nusikaltimo pažinimui naudojama metodologinė audito kompanijų aprobuota medžiaga PVM srityje (schemos), PVM sukčiavimo identifikavimo schemos (OLAF), statistinė (Eurostat) medžiaga. Seminaro metu bus demonstruojami teismų praktikos pavyzdžiai identifikuojant apgaulę. Aptariama „karuselinio“ sukčiavimo problematika. Taip pat pristatoma LAT, LVAT, ESTT praktika PVM sukčiavimo – PVM vengimo kontekste. Dalomoji medžiaga  – procesiniai dokumentai (ikiteisminio tyrimo stadijos dokumentai, kaltinamųjų aktų, teismų nuosprendžių, procesinių skundų pavyzdžiai).  Pateikiami ir analizuojami tyrimo, kaltinimo ir gynybos veiklos šioje srityje taktiniai bei kiti procesinės veiklos aspektai. Seminaras itin aktualus turintiems aukštesnę profesinę patirtį ir kompetenciją teisininkams praktikams.

Seminarą veda: prokuroras Vytautas Kukaitis

Seminaro trukmė: 6 ak. val.

DĖMESIO! Taikomos ypatingos nuolaidos registruojantis į kelis baudžiamosios teisės mokymus. Registruojantis į tris seminarus - 40 % nuolaida; du seminarus – 30 % nuolaida.