aud sumazinta 

Renginiai

VERSLO LAISVĖS RIBOJIMO GALIMYBĖS VADOVAUJANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINE JURISPRUDENCIJA

Pradžia:
2021-05-20 10:00
Pabaiga:
2020-05-20 13:00
Vieta:
Neribota
Kaina:
60.00EUR

Jau metus besitęsianti COVID-19 viruso krizė įtakoja ne tik sveikatos apsaugą, bet ir verslo santykius Lietuvoje. Nemažai verslo subjektų dvejoja, ar Vyriausybės įvesti ekonominės veiklos laisvės ribojimai yra teisėti ir proporcingi siekiamam tikslui, ar jų verslo laisvė nėra per daug suvaržyta. Per beveik 30 savo darbo metų Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas priėmė net 27 teismo aktus, kuriuose analizavo verslo laisvę, kuri Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įvardinama kaip „asmens ūkinės veiklos laisvė ir iniciatyva“ bei šios laisvės ribojimo galimybes. Konstitucinio Teismo dėka turime  išplėtotą asmens ūkinės veiklos laisvės ir jos ribojimo doktriną, su kuria norime supažindinti šiuose mokymuose.

Siūlome šias mokymų temas verslo laisvės tematikoje:

-        Verslo laisvės samprata LR Konstitucijoje, šios laisvės turinys;

-        Verslo laisvės subjektas;

-        Verslo laisvės ribojimo sąlygos (bendrosios ir specialiosios ribojimo sąlygos);

-        Verslo laisvės ribojimas atsižvelgiant į laisvos konkurencijos ir vartotojų interesų apsaugą;

-        Žymiausios Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo bylos, susijusios su verslo reguliavimu.

Mokymai suteiks pagrindą vertinti, ar teisės aktais nustatyti verslo laisvės ribojimai neprieštarauja LR Konstitucijai.

Lektorė: dr. Agnė Juškevičiūtė-Vilienė

Dr. Agnė Juškevičiūtė- Vilienė – Vilniaus universiteto Viešosios teisės katedros dėstytoja, turinti didelę patirtį dirbant valstybės institucijose, šiuo metu yra praktikuojanti advokatė tarptautinėje advokatų kontoroje ALIANT Tarvainytė Vilys Bitinas Dr. Agnės Juškevičiūtės-Vilienės domėjimosi sritys – valstybės ekonominių santykių reguliavimas, privataus ir viešojo sektoriaus partnerystė, konstitucinė teisė. Lektorė skaito paskaitas Vilniaus Universiteto Teisės bei Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetuose rinkų reguliavimo bei teisinės atsakomybės už ekonominės veiklos pažeidimus temomis. Dr. Agnė Juškevičiūtė- Vilienė yra parašiusi ne mažai mokslinių straipsnių bei skaičiusi pranešimus konferencijose Lietuvos ir užsienio valstybių mokslo įstaigose. Lektorė teisinio darbo praktiką pradėjo 2005 m., o pedagoginio darbo praktiką – 2011 m. Ji dirbo tokiose tarptautinėse ir nacionalinėse valstybinėse institucijose, kaip Europos Komisijos Konkurencijos generalinis direktoratas, LR Konstitucinis Teismas, LR konkurencijos taryba ir Vilniaus miesto savivaldybės administracija.

Trukmė: 4 ak. val.

 Į mokymų kainą įskaičiuota: mokymų medžiaga, pažymėjimas

Vieta: online, Microsoft Teams

EUROPOS SĄJUNGOS CIVILINIO PROCESO NAUJOVĖS

Pradžia:
2021-05-27 10:00
Pabaiga:
2021-05-27 13:00
Registracija iki:
2021-05-27
Vieta:
Neribota
Kaina:
60.00EUR

Mokymų metu bus nagrinėjamos pagrindinės Europos Sąjungos civilinio proceso naujovės, aktuali Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika.

Seminaro metu planuojama aptarti:

- Naujausia ESTT praktika Briuselis Ibis reglamento klausimais;

 - Naujovės įteikiant procesinius dokumentus, renkant įrodymus ES valstybėse narėse 

 - Europos mokėjimo įsakymo, Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros ypatumai

 - Brexit įtaka tarptautiniam bylinėjimuisi

Lektorė: doc. dr. Vigita Vėbraitė. 

Doc. dr. Vigita Vėbraitė veda seminarus ir paskaitas Vilniaus universiteto Teisės fakulteto studentams. Vertina studentų kursinius ir magistro darbus, doktorantūros studijų darbus, aktyviai dalyvauja Vilniaus universiteto veikloje. Yra parašiusi nemažai mokslinių straipsnių įvairiais civilinio proceso teisės klausimais, dalyvauja ES projektuose, skirtuose tarptautiniam bylinėjimuisi. Yra VKAT arbitrų sąraše.

Trukmė - 4 ak. val.

Į mokymų kainą įskaičiuota: mokymų medžiaga, pažymėjimas.

Vieta: online, Microsoft Teams

MOKYMAI: DARBO SUTARČIŲ AKTUALIJOS

Pradžia:
2021-05-28 10:00
Pabaiga:
2021-05-28 13:00
Registracija iki:
2021-05-28
Vieta:
Neribota
Kaina:
60.00EUR

Naujasis Darbo kodeksas galioja ilgiau kaip metus. Per šį laiką išryškėjo pagrindiniai ir sudėtingiausi praktikai klausimai, į kuriuos būtina pateikti kompetetingus atsakymus.

Mokymų metu planuojama aptarti šiuos ir kitus klausimus:

-       darbo sutarčių rūšys 

-       darbo sutarčių papildomos sąlygos

-       konfidencialios infornacijos apsauga 

-       nekonkuravimas 

Seminaro metu šiuos ir kitus Jums rūpimus klausimus aptarsime su Darbo kodekso kūrimo darbo grupės vadovu, Darbo kodekso komentaro autoriumi prof. dr. Tomu Davuliu.

Veda:  prof. dr. Tomas Davulis.

Trukmė: 4 ak. val.

Į mokymų kainą įskaičiuota: mokymų medžiaga, pažymėjimas

Vieta: online (Microsoft Teams)

EUROPOS SĄJUNGOS TEISINGUMO TEISMO SPRENDIMAI IR JŲ REIKŠMĖ LIETUVAI. DARBO TEISĖS ASPEKTAS

Pradžia:
2021-06-10 10:00
Pabaiga:
2021-06-10 13:00
Registracija iki:
2021-06-10
Vieta:
Neribota
Kaina:
60.00EUR

Naujasis Darbo kodeksas galioja ilgiau kaip metus. Per šį laiką išryškėjo pagrindiniai ir sudėtingiausi praktikai klausimai, į kuriuos būtina pateikti argumentuotus ir kompetentingus atsakymus.

Mokymų metu planuojama aptarti šiuos ir kitus klausimus:

- darbo laikas

- darbuotojų komandiravimas

- darbo sutarčių rūšys ir kitos darbo panaudojimo formos 

- gig ekonomikos dirbantieji 

- verslo perdavimas ir kolektyviniai atleidimai

Seminaro metu šiuos ir kitus Jums rūpimus klausimus aptarsime su Darbo kodekso kūrimo darbo grupės vadovu, Darbo kodekso komentaro autoriumi prof. dr. Tomu Davuliu

Lektorius: prof. dr. Tomas Davulis

Trukmė: 4 ak. val.

Į mokymų kainą įskaičiuota: mokymų medžiaga, pažymėjimas

Vieta: online (Microsoft Teams)