Dr. Ilona Petraitytė

Petraityte - Asmens duomenų apsauga

- Teisėkūros procesas

 

 

 


Dr. Ilonos Petraitytės specializacija – asmens duomenų apsauga. Teisininkė yra paskelbusi keletą straipsnių asmens duomenų apsaugos klausimais, 2013 m. Vilniaus universiteto Teisės fakultete apgynė disertaciją tema „Asmens duomenų teisinės apsaugos principai“.

Dr. Ilona Petraitytė nuo 2006 m. dirbdama valstybės institucijose (Teisingumo ministerijoje, Vyriausybės kanceliarijoje), yra įgijusi įvairiapusės patirties teisėkūros srityje, dalyvavusi rengiant teisėkūros procesą reguliuojančius teisės aktus (Teisėkūros pagrindų įstatymą, Vyriausybės darbo reglamentą, Vyriausybės teisėkūros taisykles), rengusi bei vertinusi ne vienos srities (viešojo administravimo, vietos savivaldos, teismų veiklos, valstybės tarnybos, asmens duomenų apsaugos, sveikatos apsaugos ir kt.) teisės aktų projektus.