Dr. Laura Kirilevičiūtė

kirileviciute    - Bankroto teisė

    - Civilinio proceso teisė

 

  


Dr. Lauros Kirilevičiūtės specializacija - civilinio proceso teisė.Nuo 2002 m. iki 2007 m. ji dirbo Teisingumo ministerijos Privatinės teisės departamente, dalyvavo rengiant tiek nacionalinius, tiek Europos Sąjungos civilinį procesą reglamentuojančių teisės aktų projektus, buvo darbo grupės, rengusios Civilinio proceso kodekso pakeitimus, narė. Šiuo metu dirba Lietuvos apeliaciniame teisme (teisėjo padėjėja). Po doktorantūros studijų Vilniaus universitete (2010 m. pavasario semestras - Gento universitete Belgijoje) ji 2012 m. sausio mėnesį apgynė daktaro disertacija "Jurisdikcijos taisyklės pagal 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamentą (EB) dėl bankroto bylų". Šiuo metu dalyvauja Europos Komisijos inicijuotame tyrime, kuriuo siekiama įvertinti minėto reglamento taikymą valstybėse narėse. Laura Kirilevičiūtė vedė civilinio proceso teisės seminarus Vilniaus universitete, yra publikavusi keletą straipsnių bankroto proceso pagal Europos Sąjungos teisę tema.