Dr. Agnė Veršelytė

verselyte    - Europos Sąjungos teisė

 

 

 


Daktarė Agnė Veršelytė apgynė socialinių mokslų (teisės krypties) daktaro disertaciją 2005 m. Frankfurto Johano Volfgango Getės Universitete tema: Teisė į sveikatos apsaugą Europos Sąjungoje. Iki šiol ši mokslininkė atlieka Vilniaus Universitete įvairius tyrimus, susijusius tiek su Europos Sąjungos teise, tiek tarptautinės teisės srityje. Lektorė skaito paskaitų kursus „Europos Sąjungos teisinė sistema“ bei „Europos Sąjungos teisė“ . Be to, dirbdama Teisingumo ministerijos Tarptautinės teisės departamente, dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos pozicijas dėl pasiūlymų priimti ES teisės aktus bei atstovauja Lietuvą tarptautinėse organizacijose bei ES institucijose.