Prof. dr. Daiva Petrylaitė

Petrylaite Daiva- Darbo teisė

- Socialinė partnerystė

- Valstybės tarnyba

 


Daktarė Daiva Petrylaitė yra Vilniaus universiteto Teisės fakulteto profesorė. Jos  mokslinių tyrimų sritys – darbo teisė, socialinė partnerystė ir socialinės politikos klausimai. Prof. dr. Daiva Petrylaitė yra išleidusi monografiją „Kolektyviniai darbo ginčai“, taip pat yra Darbo kodekso komentaro, Darbo teisės vadovėlio ir kitų monografijų darbo teisės tematika bendraautorė, bei eilės mokslinių straipsnių darbo santykių tema autorė. Docentė aktyviai dalyvauja darbo teisės įstatymų rengimo procese. Ji yra dirbusi darbo grupėse, rengusiose Darbo kodekso pakeitimo įstatymų projektus, Darbo tarybų įstatymo projektą, Europos darbo tarybų įstatymo projektą ir kitą.