Dr. Vida Petrylaitė

petrylaitev

    - Socialinės apsaugos teisė

 

 

 


 

Dr. Vida Petrylaitė skaito pranešimus ir veda mokymus darbo bei socialinės apsaugos temomis. Lektorė ypatingai domisi ir yra įgijusi reikšmingos patirties Lietuvos bei tarptautinės ir Europos Sąjungos socialinės apsaugos teisės srityje. Ji yra parengusi reikšmingų publikacijų socialinės apsaugos bei darbo teisės srityje tiek Lietuvoje, tiek užsienio valstybėse.
Nuo 2008 metų užsiima aktyvia pedagogine ir moksline veikla. Daktarė dėsto Vilniaus universiteto Teisės fakultete, Tarptautinėje verslo mokykloje, vadovauja Vilniaus universiteto Teisės klinikai. Dalyvauja Darbo ir socialinės apsaugos draugijos veikloje, yra Teisės fakulteto Darbo teisės instituto narė.