DOC. DR. INDRĖ ISOKAITĖ-VALUŽĖ

Indrė-Isokaitė

    

       - Tarptautinė jūrų teisė

  - Tarptautinė žmogaus teisių  apsauga

  - Tarptautinė viešoji teisė


Doc. dr. Indrė Isokaitė-Valužė yra VU Teisės fakulteto dėstytoja, mokslininkė, Viešosios teisės katedros narė.

VU Teisės fakultete dėsto nuo 2010 metų (suteiktas socialinių mokslų (teisės) daktaro laipsnis). Šiuo metu dėstomi ir daugiausia dėstyti dalykai: tarptautinė viešoji teisė, tarptautinių sutarčių teisė ir tarptautinė jūrų teisė. Daugiausia mokslo publikacijų yra parengusi tarptautinės jūrų teisės temomis, yra vadovėlio ,,Jūros erdvių teisinis režimas“ (2020 m.) autorė, mokslo straipsnių (ir pranešimų) rinkinių sudarytoja, taip pat nagrinėja ir žmogaus teisių bei kitas tarptautinės viešosios teisės temas. Žmogaus teisių srityje – mokslo straipsnių autorė, mokslo projektų vykdytoja, viena iš kolektyvinės monografijos autorių, pranešėja tarptautinėse ir nacionalinėse konferencijose ir/ar jų organizatorė.

 Vadovauja Lietuvos ir užsienio studentų mokslo darbams ir yra jų recenzentė, įvairių VU Teisės fakulteto komisijų ir komitetų narė ir/ar pirmininkė, Tarptautinės ir ES teisės šakos kuratorė, 2015-2019 m. VU Teisės fakulteto tarybos narė. Yra dėsčiusi užsienio universitetuose, vyko į stažuotes, dalyvauja mokymuose, teisėjauja tarptautiniuose teismo (arbitražo) proceso inscenizacijos konkursuose, dalyvauja rengiant ir vertinant studijų programas, konsultuoja valstybės institucijų atstovus, dalyvauja tarptautinio bendradarbiavimo, mokslo ir studijų plėtros veikloje