LEKT. DR. POVILAS GRUODIS

                         Povilas-Gruodis 

 


Povilui Gruodžiui 2017 m. socialinių mokslų (teisės – 01 S) daktaro laipsnis Vilniaus universiteto Teisės fakultete (disertacijos tema ,,Kredito įstaigų veiklos reguliavimas mokesčių teisės normomis“).

Povilas Gruodis turi daugiau nei 8 metų mokslinio darbo stažą, dėsto Vilniaus Universiteto Teisės fakultete, rengia publikacijas ir mokslinius straipsnius įvairiais su mokesčių teisė susijusiais klausimais, vadovauja mokslo darbams. Pagrindinės ekspertinių ir mokslinių tyrimų kryptys – mokesčių, finansų ir bankų teisės problemos. Povilas Gruodis taip pat turi sukaupęs didesnį nei 7 metų praktinio teisinio darbo stažą kaip mokesčių teisės srityje besispecializuojanti advokatas.