Prof. dr. Tomas Davulis

Tomas-Davulis-1

- Darbo teisė

- Europos Sąjungos ir tarptautinė darbo teisė

- Socialinė partnerystė


Prof. dr. Tomas Davulis – teisininkas, teisėtyrininkas laboristas, Vilniaus universiteto profesorius, Teisės fakulteto dekanas, Privatinės teisės katedros dėstytojas, Darbo teisės instituto vadovas, Lietuvos teisininkų draugijos vicepirmininkas, Lietuvos Respublikos Darbo Kodekso rengėjas. Kelių mokslinių knygų, įvairių mokslo publikacijų autorius ir bendraautoris.

Prof. dr. Tomas Davulis taip yra  Lietuvos advokatų kvalifikacinio egzamino ir Pretendentų į teisėjus egzaminų komisijų narys. Tarptautinėje arenoje priklauso Europos Komisijos nepriklausomų ekspertų tinklui darbo teisės direktyvoms įgyvendinti bei Europos Komisijos Nepriklausomų ekspertų tinklui vyrų ir moterų lygiateisiškumo įgyvendinimui darbo ir užimtumo srityje.

Specializuojasi darbo teisės, Europos Sąjungos ir tarptautinės darbo teisės , kolektyvinės darbo teisės ir nediskriminavimo teisės srityse.