LEKT. DR. JOHANAS BALTRIMAS

Johanas-Baltrimas

 - Konstitucinė teisė

- Teisinis argumentavimas

- Administracinė teisė

 


Johanui Baltrimui suteiktas socialinių mokslų (teisės – 01 S) daktaro laipsnis Vilniaus universiteto Teisės fakultete (disertacijos tema – Teismo precedentas: autoritetas ir veikimas). Lektorius eina patarėjo pareigas Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme ir nuo 2013 m. dėsto Vilniaus Teisės fakultete bei Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute. Lektorius vertina studentų kursinius ir magistro darbus, doktorantūros studijų darbus, aktyviai dalyvauja Vilniaus universiteto veikloje. Yra išpublikavęs eilę mokslo straipsnių ir studijų kaip autorius ar bendraautorius, iš kurių didžioji dalis susijusi su teisiniu argumentavimu ir teismų precedentų veikimu Lietuvoje, užsienyje ir tarptautiniuose teismuose.