Prof. dr. Armanas Abramavičius

Armanas-Abramavičius

- Baudžiamoji teisė

- Bausmių vykdymo teisė

  


Armanas Abramavičius – teisininkas, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas, Vilniaus universiteto (VU) Teisės fakulteto profesorius.

Stažavosi apylinkės baudžiamąjame teisme, prokuratūroje ir advokatūroje Berlyne, Frankfurto prie Maino ir Miunsterio universitetuose.

Pagrindinės mokslinės veiklos kryptys baudžiamoji teisė: bendroji ir specialioji dalys, administracinė atsakomybė. Vilniaus Universiteto Teisės fakultete dėsto Baudžiamąją teisę (specialiąją dalį) ir atsakomybę už atskiras nusikalstamų veikų rūšis.