Doc. dr. Gabrielė Juodkaitė-Granskienė

Gabriele Juodkaite

    - Moksliniai įrodymai

    - Įrodymai ir įrodinėjimas

 

 


Gabrielė Juodkaitė-Granskienė socialinių mokslų (teisės) daktarė, VU Teisės fakulteto Baudžiamosios justicijos katedros docentė, Lietuvos teismo ekspertizės centro direktorė. Gimė 1973 m. lapkričio 26 d. Vilniuje. 1996 m. baigė VU Teisės fakultetą, kuriame 2003 m. apgynė socialinių mokslų teisės krypties daktaro disertaciją „Teismo ekspertizės išvadų formulavimas ir vertinimas“.

Kitos veiklos sritys: nuo 2003 m. dalyvauja Europos teismo ekspertizės institucijų sąjungos veikloje bei Baltijos šalių ekspertinių institucijų sąjungoje. Nuo 2014 m. yra paskirta Teismo ekspertų veiklos Koordinacinės tarybos pirmininke bei 2015 m. išrinkta Kriminalistų draugijos pirmininke.

Pagrindinės G. Juodkaitės-Granskienės mokslinės specializacijos sritys - moksliniai įrodymai, kokybės vadyba ekspertiniuose tyrimuose, įrodymai ir įrodinėjimas. G. Juodkaitė-Granskienė Lietuvos ir užsienio mokslinėje spaudoje yra paskelbusi apie 17 mokslinių straipsnių, 7 konferencijų tezes, yra 4 monografijų, 2 vadovėlių bendraautorė, 8 mokslinių leidinių sudarytoja, nuolat dalyvauja nacionalinių ar tarptautinių mokslo renginių organizaciniuose, mokslo komitetuose, dalyvauja darbo grupėse rengiant norminių aktų, reglamentuojančių specialiųjų žinių naudojimą, projektus, 1 internetinio leidinio redakcinės kolegijos narė.

G. Juodkaitė-Granskienė rengė, dalyvavo vykdyme, vadovavo virš 15 tarptautiniuose ir nacionaliniuose mokslo projektuose, dalyvavo kaip Gynimo tarybos pirmininkė, narys ar oponentas 8 disertacijų gynimuose, iš kurių 3 buvo vadove.