PROF. HABIL. DR. GINTARAS ŠVEDAS

Gintaras-Švedas

- Baudžiamoji teisė

- Bausmių vykdymo teisė


Gintaras Švedas baudžiamosios teisės profesorius, vadovaujantis VU Teisės fakulteto Baudžiamosios justicijos katedrai.  Gimė 1964 m. vasario 8 d., Vilniuje. 1989 m. Baigė VU Teisės fakultetą. 1993 m. Vilniaus universitete apgynė socialinių mokslų teisės krypties daktaro disertaciją „Laisvės atėmimo bausmės ir jos vykdymo teorinės problemos. 2009 m. Lodzės universitete (Lenkija) apgynė habilitacinį darbą „Baudžiamosios politikos pagrindai ir tendencijos Lietuvos Respublikoje“ ir įgijo habilituoto daktaro (baudžiamoji teisė) laipsnį.

Kitos pareigos ir veiklos sritys: 1990-1993 m. – Aukščiausiosios (Seimo) Teisinės sistemos komisijos (Valstybės ir teisės komiteto) patarėjas; 1993-2006 m. – Teisingumo ministerijos viceministras (ministro pavaduotojas, ministerijos sekretorius); 1995-2003 m. – Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovas Europos žmogaus teisių teisme; 2007-2010 m. – Europos Sąjungos Žmogaus teisių agentūros Vykdomojo komiteto narys. Be to, G. Švedas buvo Pasirengimo ratifikuoti Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvenciją ir jos Protokolus komisijos pirmininko pavaduotojas (1993-1995); Pilietybės komisijos prie Lietuvos Respublikos Prezidento narys (1993-2006); Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko asmeninis atstovas Baltijos jūros valstybių regiono specialioje darbo grupėje organizuoto nusikalstamumo kontrolės klausimais (Task-Force on organized crime) (1996-2006);  derybų stojimo į Europos Sąjungą delegacijos narys.

G. Švedo mokslinė specializacijos (domėjimosi) sritis – baudžiamoji teisė, tarptautinė ir Europos Sąjungos baudžiamoji teisė, bausmių vykdymas, žmogaus teisių ir laisvių apsauga, tarptautinė teisinė pagalba baudžiamosiose bylose, baudžiamoji politika, bausmių skyrimas. G. Švedas Lietuvos ir užsienio mokslinėje spaudoje yra paskelbęs virš 70 mokslinių straipsnių, 6 monografijas, yra 20 vadovėlių, mokymo priemonių, įstatymų komentarų ir monografijų bendraautorius, 11 tarptautinių sutarčių ir kitų teisės aktų rinkinių sudarytojas, 10 mokslinių leidinių vyriausiasis mokslinis redaktorius, taip pat yra 1 mokslo leidinio redakcinės kolegijos atsakomasis sekretorius ir 6 mokslo leidinių redakcinių kolegijų narys.

G. Švedas kaip vadovas arba vykdytojas dalyvavo virš 20 įvairios teisinės tematikos tarptautiniuose ir nacionaliniuose mokslo projektuose, dalyvavo kaip Gynimo tarybos pirmininkas, narys arba oponentas 20 disertacijų gynimuose, skaitė mokslinius pranešimus 15 tarptautinių konferencijų baudžiamosios teisės, bausmių vykdymo ir pan. temomis.