Doc. dr. Danguolė Bublienė

bubliene

    - Civilinė teisė

    - Vartotojų teisės

 


Doc. Dr. Danguolė Bublienė – Vilniaus universiteto docentė Privatinės teisės katedros dėstytoja, kelių mokslinių knygų, įvairių mokslo publikacijų autorius ir bendraautoris. Doc. Dr. Danguolė Bublienė turi didelės patirties dirbant valstybės institucijose, taip pat yra praktikuojanti advokatė.

Doc. Dr. Danguolė Bublienė yra dalyvausi įvairiose darbo grupėse rengiant įvairius teisės aktų projektus, taip pat atliekant tyrimus įvairiuose tarptautiniuose projektuose. Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai laikotarpiu buvo Civilinės teisės reikalų komitete darbo grupės, svarstančios Pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento dėl bendros Europos pirkimo-pardavimo sutarčių teisės, pirmininkė.