Jelena Jonis

Jelena Jonis

    - Darbo teisė

    - Agentūrinis darbas

    - Nediskriminavimo teisė

 


Jelena Jonis specializuojasi darbo teisės, Europos Sąjungos ir tarptautinės darbo teisės, agentūrinio darbo bei nediskriminavimo teisės srityse. Jelena yra Vilniaus universiteto Teisės fakulteto doktorantė, veda darbo teisės bei tarptautinės ir Europos Sąjungos darbo teisės seminarus studentams.

Jelena Jonis yra publikavusi mokslinių straipsnių agentūrinio darbo, psichologinio smurto darbe (mobingo) temomis, taip pat nuolat dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose mokymuose, seminaruose, konferencijose nediskriminavimo teisės bei darbo teisės srityse. 2015 metais Jelena Jonis stažavosi Amsterdamo universiteto Pažangių darbo studijų institute (AIAS).