Daiva Bakšienė

Daiva Baksiene

    - Statybos teisė

    

 

 


Daiva Bakšienė, derindama įgytus du – architektės ir teisininkės – išsilavinimus bei sukauptą patirtį šiose srityse, konsultuoja statybos teisės klausimais, skaito paskaitas ir pranešimus įvairiuose mokymuose, konferencijose, atlieka teismo ekspertizes, vykdo arbitrės pareigas sprendžiant statybos srities ginčus arbitražo teisme, rengia daktaro disertaciją visuomenės interesų ir jų įgyvendinimo sąlygų architektūros srityje tema.

1999 m. lektorė Vilniaus Gedimino techninkos universitete baigė architektūros bakalauro, 2008 m. – architektūros magistro studijas, 2003 m. įgijo architekto kvalifikacijos atestatą. Didžiausią projektavimo patirtį sukaupė vykdydama statinio projekto vadovės pareigas rengiant daugiabučių gyvenamųjų pastatų, Utenos daugiafunkcio sporto centro ir kitų statinių projektus, organizavo naujosios Seimo posėdžių salės projektavimo darbus, yra ne vieno viešosios ir gyvenamosios paskirties objekto bendraautorė. 2012 m. buvo išrinkta į Lietuvos architektų sąjungos Vilniaus skyriaus valdybą, 2013 m. – į Lietuvos architektų rūmų (LAR) Tarybą, LAR Profesinės etikos tarybą, LAR Ekspertų tarybą, tapo LAR pirmininko pavaduotoja.

2012 m. Vilniaus universitete, Teisės fakultete D. Bakšienė baigė vientisąsias teisės studijas ir įgijo teisės magistro laipsnį. 2010-2013 m. dirbo žemės, teritorijų planavimo ir statybos teisės srityse besispecializuojančios Advokatų kontoros Kairevičius Juzikis konsultante, teisininke, 2013-2015 m. – Lietuvos architektų rūmų teisininke. Nuo 2015 m. užsiima privačia veikla, vadovauja 2005 m. savo įkurtai konsultacinei įmonei, yra Vilniaus universiteto Teisės fakulteto doktorantė. 2011 m. D. Bakšienė buvo įrašyta į Vilniaus tarptautinio ir nacionalinio komercinio arbitražo (Vilniaus arbitražo) rekomenduojamų arbitrų ir mediatorių sąrašus, 2013 m. – į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą, 2014 m. buvo įtraukta į Aplinkos ministro sudarytą darbo grupę Lietuvos Respublikos infrastruktūros įstatymo projektui parengti, tais pačiais metais – į Kultūros ministro sudarytą darbo grupę Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo naujos redakcijos projektui parengti. D. Bakšienės vienos ir kartu su bendraautoriais paruošti straipsniai publikuoti moksliniuose ir kituose leidiniuose.

Pagrindinės domėjimosi kryptys – statybos teisinio reguliavimo kompleksiškumas, efektyvumas, darnios plėtros principo įgyvendinimas, visuomenės dalyvavimas aplinkos formavimo procesuose, lygiavertis urbanistinės plėtros dalyvių interesų atstovavimas.