LEKT. DR. SIGITAS BARAKAUSKAS

Sigitas-Barakauskas

  - Įmonių teisė

  - Bankrotas ir  restruktūrizavimas

  - Sutarčių teisė

 


Dr. Sigitas Barakauskas – praktikuojantis advokatas, 2016 metais Vilniaus universitete apgynęs socialinių mokslų srities teisės krypties daktaro disertaciją tema „Įmonių gaivinimo teisminės procedūros: lyginamieji aspektai“. Pagrindinės lektoriaus specializacijos sritys – įmonių teisė, bankroto ir restruktūrizavimo teisė, sutarčių teisė.

Lektorius Vilniaus universitete Teisės fakultete ne vienerius metus vedė civilinės teisės seminarus studentams, vadovavo studentų rašto darbams. Savo teisinio darbo praktiką lektorius pradėjo 2007 m., o pedagoginio darbo praktiką – 2011 m. Lektorius nuolat kelia kvalifikaciją įvairių mokymų metu, skelbia straipsnius teisės mokslo ir praktikos žurnaluose, dalyvauja konferencijose, skaito pranešimus.