Eglė Lauraitytė

Eglė Lauraitytė1

    - Įmonių teisė

    - Bendrovių valdymas

 

 


Eglė Lauraitytė yra praktikuojanti advokatė, asocijuota partnerė advokatų kontoroje Tark Grunte Sutkienė.  Pagrindinės specializacijos sritys: bendrovių teisė, bendrovių valdymas, finansų teisė, sutarčių teisė. Eglė Lauraitytė yra įgijusi daug patirties įvairiuose bendrovių teisės ir bendrovių valdymo srityse: reorganizavimas, akcijų perleidimo, įmonės pirkimo pardavimo sandoriai, obligacijų emisijos, akcininkų ginčai, valdymo organų atsakomybės, bendrovių valdymo klausimai.

Eglė Lauraitytė 2006 m. taip pat įgijo LL.M laipsnį (JAV, Fulbright stipendija), nuo 2010 m. atlieka doktorantūros studijas Vilniaus Universiteto Teisės Fakultete; 2011 m. stažavosi Max Planck Lyginamosios ir Tarptautinės Privatinės Teisės Institute (Hamburge), 2012 -2013 atliko tyrimą Ciuricho Universitete. Eglė Lauraitytė yra publikavusi eilę straipsnių nacionaliniuose ir tarptautiniuose mokslo leidiniuose bendrovių teisės ir ekonominės teisės analizės tema, taip pat skaito pranešimus tarptautinėse konferencijose, dalyvavo tarptautiniame moksliniame projekte ("Sustainable Companies Project" Oslo Universitetas, Teisės Fakultetas, 2010-2014).

Eglė Lauraitytė vedė seminarus Vilniaus Universitete Teisės fakultete (civilinė teisė), skaito paskaitas ir veda seminarus bendrovių teisės temomis auditoriams (2003-2005), advokatams (2010), notarams (2014-2015).