DOC. DR. MARTYNAS ENDRIJAITIS

Martynas-Endrijaitis

  - Finansų teisė

  - Mokesčių teisė

  - Finansinės apskaitos  teisinis reguliavimas

     


 Doc. dr. Martynas Endrijaitis savo darbo praktikoje rengė ir priiminėjo mokestinių ginčų sprendimus, taip  pat yra parengęs įvairių apibendrintų mokesčių įstatymų komentarų, eilę mokesčių deklaracijos formų ir jų užpildymo taisyklių, kitų mokesčių teisės aktų projektų.

Doc. dr. Martynas Endrijaitis kaip Apskaitos standartų komiteto narys dalyvavo rengiant ir priimant Verslo apskaitos standartus, jų metodines rekomendacijas, taip pat nuolat dalyvauja Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO), Europos Sąjungos Tarybos, Europos Komisijos, kitose tarptautinėse ir nacionalinėse darbo grupėse mokesčių klausimams.

Doc. dr. Martynas Endrijaitis publikavo įvairių mokslinių ir praktinių straipsnių finansų ir mokesčių teisės, finansinės apskaitos temomis, taip pat nuolat dalyvauja įvairiose tarptautinėse ir nacionalinėse konferencijose, seminaruose, mokymuose.

Lektorius veda mokymus įvairiomis mokesčių temomis Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės narys. Šiuo metu yra Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko pavaduotojas.

2015 m. Martynui Endrijaičiui suteiktas socialinių mokslų (teisės – 01 S) daktaro laipsnis Vilniaus universiteto Teisės fakultete, disertacijos tema – finansinės apskaitos standartų taikymas apmokestinant juridinius asmenis pelno mokesčiu.

2018 m. baigė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą (audito ir apskaitos magistras).

Doc. dr. Martynas Endrijaitis veda seminarus, paskaitas Vilniaus universiteto Teisės fakulteto studentams, vertina studentų kursinius ir magistro darbus, doktorantūros studijų darbus, aktyviai dalyvauja Vilniaus universiteto veikloje.