Martynas Endrijaitis

Martynas Endrijaitis

    - Finansų teisė

    - Mokesčių teisė

    - Finansinės apskaitos teisinis reguliavimas

 

 


 

Lekt. dr. Martyno Endrijaičio sritis – finansų ir mokesčių teisė, finansinės apskaitos teisinis reguliavimas. Martynas yra Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės narys. Taip pat dirbo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Finansų ministerijos. 2015 m. Martynui suteiktas socialinių mokslų (teisės – 01 S) daktaro laipsnis Vilniaus universiteto Teisės fakultete, disertacijos tema – finansinės apskaitos standartų taikymas apmokestinant juridinius asmenis pelno mokesčiu. Martynas taip pat studijuoja Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultete (audito ir apskaitos magistras). Lekt. dr. Martynas Endrijaitis veda seminarus, paskaitas Vilniaus universiteto Teisės fakulteto studentams, vertina studentų kursinius ir magistro darbus, aktyviai dalyvauja Vilniaus universiteto veikloje.

Lekt. dr. Martynas Endrijaitis kaip Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės narys rengia ir priima mokestinių ginčų sprendimus, taip pat yra parengęs įvairių apibendrintų mokesčių įstatymų komentarų, eilę mokesčių deklaracijos formų ir jų užpildymo taisyklių, kitų mokesčių teisės aktų projektų, kaip Apskaitos standartų komiteto narys dalyvauja rengiant ir priimant Verslo apskaitos standartus, jų metodines rekomendacijas, nuolat dalyvauja Europos Sąjungos Tarybos, Europos Komisijos, kitose tarptautinėse ir nacionalinėse darbo grupėse mokesčių klausimams. Lekt. dr. Martynas Endrijaitis publikavo įvairių mokslinių ir praktinių straipsnių finansų ir mokesčių teisės, finansinės apskaitos temomis, taip pat nuolat dalyvauja įvairiose tarptautinėse ir nacionalinėse konferencijose, seminaruose, mokymuose.