DOC. DR. RIMANTAS SIMAITIS

Rimantas-Simaitis- Teisminis ginčų sprendimas

- Mokesčių teisė 

- Alternatyvus ginčų sprendimas (derybomis, arbitražu, mediacija)

- Bankroto ir restruktūrizavimo teisė

- Baudžiamoji teisė ir procesas

- Energetikos teisė

-Transporto teisė

- Meno teisė


Dr. Rimantas Simaitis - Vilniaus universiteto Teisės fakulteto docentas, advokatas.