Dr. Paulius Miliauskas

Paulius Miliauskas1 - Įmonių teisė

- Sutarčių teisė

 - Bendrovių valdymas

 

 


P. Miliauskas yra Vilniaus universiteto Teisės fakulteto lektorius, teisės mokslininkas, praktikuojantis advokatas, advokatų kontoros "Didžiulis ir Miliauskas CONFIDENCE" steigėjas, partneris. Pagrindinės specializacijos sritys: įmonių teisė, sutarčių teisė ir bendrovių valdymas.

Dr. Miliauskui pagal jungtinę programą yra suteikti du teisės mokslo daktaro laipsniai: Vilniaus universiteto Lietuvoje ir Gento universiteto Belgijoje. Disertacijos tema – „Biržinėse bendrovėse sudaromos akcininkų sutartys: bendrovių teisės aspektai“. Paulius Miliauskas yra parašęs eilę straipsnių nacionaliniuose ir tarptautiniuose mokslo leidiniuose, taip pat aktyviai pristato savo mokslinius darbus tarptautinėse teisės konferencijose, yra vieno iš Europos privatinės teisės mokslinių žurnalų redakcinės komisijos narys.

Dr. Paulius Miliauskas Vilniaus universiteto Teisės fakultete dėsto civilinės teisės, sutarčių teisės ir įmonių teisės kursus. Dr. Miliauskas taip pat yra vizituojantis Tulūzos universiteto profesorius, kur magistro studentams skaito paskaitas apie sutarčių rengimą. Paulius Miliauskas veda įvairius mokymus notarams, teisėjams ir advokatams.