DOC. DR. PAULIUS MILIAUSKAS

Paulius-Miliauskas

  - Įmonių teisė

  - Sutarčių teisė

  - Bendrovių valdymas

 

 

 


P. Miliauskas yra Vilniaus universiteto Teisės fakulteto lektorius, teisės mokslininkas, praktikuojantis advokatas, advokatų profesinės bendrijos „Miliauskas, Zemlytė ir Lauraitytė“ steigėjas, partneris. Pagrindinės specializacijos sritys: įmonių teisė ir bendrovių valdymas, sutarčių teisė.

Dr. P. Miliauskui pagal jungtinę programą yra suteikti du teisės mokslo daktaro laipsniai: Vilniaus universiteto Lietuvoje ir Gento universiteto Belgijoje. Disertacijos tema – „Biržinėse bendrovėse sudaromos akcininkų sutartys: bendrovių teisės aspektai“. Paulius Miliauskas yra parašęs eilę straipsnių nacionaliniuose ir tarptautiniuose mokslo leidiniuose, taip pat aktyviai pristato savo mokslinius darbus tarptautinėse teisės konferencijose, yra vieno iš Europos privatinės teisės mokslinių žurnalų redakcinės komisijos narys.

Dr. Paulius Miliauskas Vilniaus universiteto Teisės fakultete dėsto įmonių teisės, akcininkų teisių gynimo, civilinės teisės ir sutarčių teisės kursus. Dr. Miliauskas veda įvairius mokymus teisėjams, advokatams, notarams ir kitiems teisinės bendruomenės nariams.