PROF. HABIL. DR. VYTAUTAS NEKROŠIUS

NEKR

  - Bankroto teisė

  - Civilinio proceso teisė

  - Šeimos teisė

  - Romėnų teisė


Prof. dr. Vytautas Nekrošius – teisininkas, teisėtyrininkas procesualistas bei civilistas romanistas,  Civilinės teisės ir civilinio proceso katedros profesorius, habilituotas daktaras, Lietuvos Mokslų Akademijos tikrasis narys (socialiniai mokslai, teisė), Tarptautinės civilinio proceso asociacijos narys, Vilniaus komercinio arbitražo teismo pirmininkas, Europos Komisijos finansuojamo projekto "Tuning Educational Structures in Europe" nacionalinis atstovas, Tarptautinės Civilinio proceso asociacijos tarybos narys. Dalyvavo rengiant Civilinio proceso kodeksą, Teismų, Antstolių, Advokatūros ir Notariato įstatymus bei jų pataisas. Apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai" Riterio kryžiumi.

Prof. dr. Vytauto Nekrošiaus mokslinių interesų kryptys: romėnų civilinė teisė, civilinis procesas, notariato teisė, bankroto ir vykdymo teisė.