Dr. Indrė Žvaigždinienė

zvaigzdiniene

   - Aplinkos apsaugos teisė 

 

 

 


 Lekt. dr. Indrė Žvaigždinienė 2007 m. Vilniaus Universiteto Teisės fakultete apgynė teisės mokslo krypties darbą „Žalos aplinkai atlyginimo teisinio reguliavimo ir praktinio taikymo problemos“, jai buvo suteiktas daktaro mokslo laipsnis.

Ji yra Europos administracinių teismų teisėjų asociacijos Aplinkos teisės grupės narė. Nuolat kelia savo kvalifikaciją mokslinių stažuočių metu, dalyvaudama seminaruose ir konferencijose aplinkos teisės tematika.

Lektorė nuo 2003 metų dirba Vilniaus Universiteto Teisės fakultete. Šiuo metu dėsto Aplinkos teisę bei Atsakomybę už aplinkos teisės pažeidimus. Ji vadovauja studentų atliekamiems moksliniams tyrimams aplinkos teisės srityje.

Indrė Žvaigždinienė yra parašiusi ne vieną mokslinį straipsnį, skaito pranešimus konferencijose, kvalifikacijos kėlimo kursuose aplinkos teisės klausimais. 2008 metais buvo išleista jos disertacijos pagrindu parengta monografija „Materialinė atsakomybė už žalą aplinkai“.