Doc. dr. Tomas Bagdanskis

bagdansis

- Darbo teisė

- Įmonių teisė

- Sutarčių teisė

- Mokesčių teisė

- Konkurencijos teisė

- Intelektinės nuosavybės teisė

 

Tomas Bagdanskis– darbo teisės ekspertas, praktikuojantis advokatas nuo 2002 metų. Tomas Bagdanskis specializuojasi darbo teisės, įmonių teisės ir atstovavimo teismuose srityse. Advokatas konsultuoja daugelį gerai žinomų Lietuvos įmonių įvairiais darbo teisės klausimais, įskaitant klausimus dėl darbo organizavimo, įmonių reorganizavimo, darbuotojų perkėlimo, sutarčių sudarymo bei dėl ginčų, kylančių iš darbo teisinių santykių. 

Tarptautiniai teisės žinynai „Best Lawyers“ ir „Chambers Europe“ Tomą Bagdanskį nuo 2010 m. kasmet įtraukia į geriausių darbo teisės advokatų sąrašą Lietuvoje, o 2013 m. pabaigoje jam skirtas prestižinis „Best Lawyers“ apdovanojimas - „Metų advokatas Darbo teisės specializacijoje“.

Nuo 2001 m. Tomas Bagdanskis aktyviai dalyvauja akademinėje veikloje, veda teisėjų ir advokatų kvalifikacijos kėlimo seminarus, skaito darbo teisės paskaitas bei veda darbo teisės seminarus, skaito pranešimus metinėse darbo teisės konferencijose, publikuoja mokslinius straipsnius darbo santykių lankstumo bei kitomis darbo teisės temomis. Taip pat T.Bagdanskis yra pirmasis lietuvių autorius parašęs specializuotą knygą advokatams ir teisinių paslaugų teikėjams „Teisinių paslaugų marketingas. Klientų elgsena pasirenkant advokatą ir advokato vertę kuriantys veiksniai“. 

2006 metais Mykolo Romerio universitete Tomas Bagdanskis apgynė socialinių mokslų srities teisės krypties daktaro disertaciją tema „Materialinės atsakomybės problemos darbo teisiniuose santykiuose“.

Nuo 2009 m. Tomas Bagdanskis eina Lietuvos įdarbinimo įmonių asociacijos prezidento pareigas, 2010-1011 m. aktyviai dalyvavo rengiant Įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones įstatymo projektą Seime.