Doc. dr. Andrius Smaliukas

smaliukas

    - Arbitražas

    - Įmonių teisė

    - Sutarčių teisė  

 


Dr. Andrius Smaliukas (LL.M) yra įgijęs daug reikšmingos patirties, dirbant su Lietuvos ir užsienio šalių klientais. Sudėtingose, nestandartinių sprendimų reikalaujančiose bylose Andrius Smaliukas yra sėkmingai teikęs konsultacijas ir atstovavęs LR Vyriausybei, daugeliui stambių Lietuvos ir užsienio bendrovių, fizinių asmenų. Lektorius taip pat turi daug patirties sprendžiant ginčus arbitraže, yra buvęs arbitru, advokatu ir arbitražo ekspertu daugelyje tarptautinio komercinio arbitražo bylų. Be to, Andrius Smaliukas yra Vilniaus komercinio arbitražo teismo rekomenduojamų arbitrų sąraše, o Pasaulio pirmaujančių komercinio arbitražo specialistų gidas (Guide to the World’s Leading Experts in Commercial Arbitration, 2009) pripažino Dr. Andrių Smaliuką pirmaujančiu arbitražo ekspertu Lietuvoje. 

Dr. Andrius Smaliukas buvo daugelio Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro sudarytų teisės aktų rengimo darbo grupių nariu ir dalyvavo kuriant Civilinio kodekso, Civilinio proceso kodekso, Komercinio arbitražo įstatymo, Akcinių bendrovių įstatymo bei kitų teisės aktų pakeitimus.
Andrius Smaliukas yra parašęs daug straipsnių tarptautiniuose teisiniuose leidiniuose: Baltic Yearbook of International Law, European Business Law Review, EBRD’s Law in Transition bei Wirtschaft und Recht in Osteuropa (WiRO).