DOC. DR. VIGITA VĖBRAITĖ

Vigita-Vėbraitė 

  - Civilinio proceso teisė

  - Alternatyvūs ginčų sprendimo būdai 

 


Doc. dr. Vigitos Vėbraitės specializacija - civilinio proceso teisė, ypač civilinių bylų su tarptautiniu elementu nagrinėjimas. Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dėsto nuo 2005 m. 2009 m. apsigynė disertaciją tema “Šalių sutaikymas civiliniame procese”. Šiuo metu veda civilinio proceso teisės, ES civilinio proceso, notariato paskaitas ir seminarus. Dalyvauja darbo grupėse dėl LR Civilinio proceso kodekso pataisų, meditacijos plėtros Lietuvoje, vykdo tarptautinius mokslinius projektus, skirtus ES civilinio proceso teisei.