Dr. Mindaugas Lukas

IMG 9444 ffff

 

    

  

 


Dr. Mindaugas Lukas specializuojasi mokesčių, tarptautinio verslo struktūrizavimo, įmonių teisės, turto bei investicijų valdymo teisinio reguliavimo srityse. Karjerą pradėjęs Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Finansų ministerijos, lektorius vėliau dirbo Finansu ministerijos Mokesčių departamente, tarptautinėje korporatyvinių paslaugų bendrovėje Amicorp. Nuo 2013 m. Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Viešosios teisės katedros lektorius. Nuo 2014 m. sausio mėn. advokatas, Lewben Group konsultantas.

Dr. Mindaugas Lukas prisidėjo rengiant ne vieną apibendrintą mokesčių įstatymų komentarą, mokesčių įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų projektus, dalyvavo Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos darbo grupėse mokesčių klausimams. Lektorius yra parengęs eilę mokslinių ir publicistinių straipsnių mokesčių tema, skaito pranešimus ir pats nuolat tobulinasi tarptautinėse konferencijose, kursuose, seminaruose