Prof. dr. (HP) Vytautas Mizaras

mizaras

    - Autorių teisė

    - Intelektinė nuosavybė

    - Sutarčių teisė

    - Žalos atlyginimas 


Dr. (HP) Vytautas Mizaras – teisininkas, teisėtyrininkas civilistas, advokatų profesinės bendrijos „Baltic Legal Solutions Lietuva“ advokatas, partneris, Vilniaus universiteto profesorius, Teisės fakulteto Privatinės teisės katedros vedėjas, docentas. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentarų, įvairių knygų bendraautoris. Skelbia straipsnius intelektinės nuosavybės teisės, atskirų sutarčių rūšių temomis Lietuvos ir  užsienio teisės mokslo leidiniuose. Vilniaus universiteto Teisės fakultete dėsto intelektinės nuosavybės teisę, prievolių teisę, deliktų teisę, pramoninės nuosavybės problemas.