Artūras Driukas

A. Driukas

    - Civilinė teisė

    - Civilinis procesas

 

 

Skaityti daugiau

Dr. Paulius Miliauskas

Paulius Miliauskas1

- Įmonių teisė

- Sutarčių teisė

 - Bendrovių valdymas

 

Skaityti daugiau

Daiva Bakšienė

Daiva Baksiene

    - Statybos teisė

    

 

 

Skaityti daugiau

Dr. Rimantas Simaitis

Rimantas Simaitis1

- Teisminis ginčų sprendimas

- Mokesčių teisė 

- Alternatyvus ginčų sprendimas (derybomis, arbitražu, mediacija)

- Bankroto ir restruktūrizavimo teisė

Baudžiamoji teisė ir procesas

- Energetikos teisė

-Transporto teisė

- Meno teisė

Skaityti daugiau

Doc. dr. Aistė Medelienė

medeliene

    - Mokesčių teisė

    - Muitų teisė

 

 

Skaityti daugiau

dr. Ugnė Gailiūnienė

foto

- Administracinė teisė

- Administracinis procesas

 

Lekt. dr. Ugnė Gailiūnienė – specializuojasi administracinės teisės, viešojo administravimo, administracinio proceso srityse. 2013 m. Vilniaus universitete Teisės fakultete apsigynė socialinių mokslų srities teisės mokslo krypties disertaciją tema „Atsakomybė už viešojo administravimo subjektų asmenims padarytą žalą Lietuvoje“ Nuo 2007 m. veda studentams administracinės teisės seminarus, vadovauja studentų rašto darbams, yra paskelbusi keletą straipsnių administracinės teisės tematika, nuolat dalyvauja mokslinėse konferencijose ir kitoje mokslinėje veikloje.

Teisininkė nuo 2003 m. dirba Vidaus reikalų ministerijoje Teisės departamente. Darbe dalyvauja rengiant teisės aktų, reglamentuojančių viešąjį administravimą, vietos savivaldą, viešąjį saugumą, valstybės tarnybą projektus, nuolat teikia konsultacijas tokių teisės aktų taikymo ir aiškinimo klausimais, atstovauja ministerijai ir valstybei administraciniuose ir bendrosios kompetencijos teismuose.

 

Doc. dr. Andrius Paulauskas

Paulauskas

- Finansų teisė

- Mokesčių teisė

 

 

Skaityti daugiau

Dr. Vida Petrylaitė

petrylaitev

    - Socialinės apsaugos teisė

 

 

 

Skaityti daugiau

Doc. dr. Danguolė Bublienė

bubliene

    - Civilinė teisė

    - Vartotojų teisės

 

Skaityti daugiau

Dr. Vigita Vėbraitė

vigita vebraite

 

     - Civilinio proceso teisė

     - Alternatyvūs ginčų sprendimo būdai 

 

Skaityti daugiau

Doc. dr. Deividas Soloveičik

soloveicikas

    - Viešieji pirkimai

 

 

 

 

Skaityti daugiau

Eglė Lauraitytė

Eglė Lauraitytė1

    - Įmonių teisė

    - Bendrovių valdymas

 

 

Skaityti daugiau

Doc. dr. Gabrielė Juodkaitė-Granskienė

Gabriele Juodkaite

    - Moksliniai įrodymai

    - Įrodymai ir įrodinėjimas

 

 

Skaityti daugiau

Jelena Jonis

Jelena Jonis

    - Darbo teisė

    - Agentūrinis darbas

    - Nediskriminavimo teisė

 

Skaityti daugiau

Doc. dr. Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė

pauzaite

- Administracinė teisė ir procesas

 

 

 

Skaityti daugiau

Lekt. dr. Julius Zaleskis

Julius Zaleskis foto 2016

    - Duomenų apsaugos teisė

    - Technologijų teisė

    - Tarptautinė teisė

- Sporto teisė

 

Skaityti daugiau

Martynas Endrijaitis

Martynas Endrijaitis

    - Finansų teisė

    - Mokesčių teisė

    - Finansinės apskaitos teisinis reguliavimas

 

 

Skaityti daugiau

Doc. dr. Laurynas Didžiulis

Laurynas-Didžiulis

    - Prievolių teisė

    - Daiktinė teisė

    - Finansų rinkų teisė

 

Skaityti daugiau

Prof. dr. (HP) Vytautas Mizaras

mizaras

    - Autorių teisė

    - Intelektinė nuosavybė

    - Sutarčių teisė

    - Žalos atlyginimas 

Skaityti daugiau

Prof. dr. Armanas Abramavičius

Armanas-Abramavičius

- Baudžiamoji teisė

- Bausmių vykdymo teisė

  

Skaityti daugiau

Doc. dr. Tomas Bagdanskis

bagdansis

- Darbo teisė

- Įmonių teisė

- Sutarčių teisė

- Mokesčių teisė

- Konkurencijos teisė

- Intelektinės nuosavybės teisė

 

Skaityti daugiau

Prof. dr. Liudvika Meškauskaitė

Liudvika-Meškauskaitė

    - Sveikatos teisė

    - Valstybės tarnyba

    - Žiniasklaidos teisė

 

Skaityti daugiau

dr. Agnė Juškevičiūtė- Vilienė

Agnė-Juškevičiūtė-Vlienė

    - Konstitucinė teisė

    - Civilinė teisė

    - Sutarčių teisė  

 

Skaityti daugiau

Prof. dr. Ramūnas Birštonas

ramunas

 

 - Civilinė teisė

   - Autorių teisės

  -  Intelektinė nuosavybė

Skaityti daugiau

Dr. Ilona Petraitytė

Petraityte

- Asmens duomenų apsauga

- Teisėkūros procesas

 

 

Skaityti daugiau

Prof. dr. Tomas Davulis

Tomas-Davulis-1

- Darbo teisė

- Europos Sąjungos ir tarptautinė darbo teisė

- Socialinė partnerystė

Skaityti daugiau

Dr. Indrė Žvaigždinienė

zvaigzdiniene

   - Aplinkos apsaugos teisė 

 

 

 

Skaityti daugiau

Prof. habil. dr. Gintaras Švedas

Gintaras-Švedas

- Baudžiamoji teisė

- Bausmių vykdymo teisė

Skaityti daugiau

Dr. Laura Kirilevičiūtė

kirileviciute

    - Bankroto teisė

    - Civilinio proceso teisė

 

  

Skaityti daugiau

Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius

NEKR

     - Bankroto teisė

     - Civilinio proceso teisė

     - Šeimos teisė

     - Romėnų teisė

 

Skaityti daugiau

dr. Laura Paškevičienė

Laura-Paškevičienė

- Administracinė teisė

- Viešasis administravimas

 

  

Skaityti daugiau

Sigitas Barakauskas

Sigitas Barakauskas

- Įmonių teisė

- Bankrotas ir restruktūrizavimas

- Sutarčių teisė

 

Skaityti daugiau

Dr. Marius Jakutavičius

    - Autorių teisė

    - Intelektinės nuosavybės teisė

    - Patentų teisė

    - Konkurencijos teisė

Skaityti daugiau

Vytautas Kukaitis

Kukaitis

  

- Baudžiamoji teisė

- Baudžiamasis procesas

- Kriminalistika

- Įrodymai ir įrodinėjimas 

Skaityti daugiau