aud sumazinta 

Renginiai

BENDROVĖS VADOVŲ CIVILINĖ ATSAKOMYBĖ

Pradžia:
2021-11-12 10:00
Pabaiga:
2021-11-12 13:00
Vieta:
Neribota
Kaina:
60.00EUR

Bendrovės vadovų civilinė atsakomybė – ypač svarbus ir aktualus klausimas, tiek bendrovės vadovams, tiek bendrovės kreditoriams, pačiai bendrovei ir jos akcininkams. Vadovų civilinei atsakomybei skiriamas išskirtinis dėmesys doktrinoje, gausioje ir nuolat plėtojamoje teismų praktikoje. Todėl mokymai padės struktūrizuoti informacijos srautą, pagilinti žinias apie pagrindines taisykles, taikant vadovų civilinę atsakomybę, ir išgryninti civilinės atsakomybės sąlygų probleminius aspektus - tiek, kai vadovas priima vienasmenius sprendimus, tiek ir kai sprendimai priimami kolektyviai, o taip pat, kai vadovas įgyvendina priežiūros funkciją. Mokymų metu taip pat padiskutuosime, kokią įtaką bendrovės vadovų civilinės atsakomybei turi Juridinių asmenų nemokumo įstatymas, pakeitęs Įmonių bankroto įstatymą.

Mokymus veda: docentė daktarė Lina Mikalonienė

Lina Mikalonienė yra Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Privatinės teisės katedros docentė, besispecializuojanti įmonių teisės ir civilinės atsakomybės tematika. Lektorė yra knygų „Uždarosios akcinės bendrovės akcininko teisės ir jų gynimo būdai“ (2015 m.) ir „Uždarosios akcinės bendrovės akcininko civilinė atsakomybė bendrovės kreditoriams, bendrovei ir kitiems akcininkams“ (2016 m.) autorė, knygų „Įmonių teisinių formų konvergencija ir divergencija: ar Lietuvos teisinis reglamentavimas yra patrauklus tarptautiniame kontekste?“ (2017 m.) ir „Notarų civilinė atsakomybė“ (2019 m.) bendraautorė bei eilės mokslinių straipsnių įmonių teisės tematika autorė. Lina Mikalonienė parengė Įmonių teisės praktikumą (2020 m.), turi daugiau kaip 15 metų dėstymo universitete patirtį, studentams veda užsiėmimus nacionalinės, Europos Sąjungos ir lyginamosios įmonių teisės tematika.

Trukmė: 4 ak. val.

Į mokymų kainą įskaičiuota: mokymų medžiaga, pažymėjimas.

Vieta: online, Microsoft Teams.

VADOVAVIMASIS TEISMŲ PRAKTIKA

Pradžia:
2021-11-30 10:00
Pabaiga:
2021-11-30 13:00
Vieta:
Neribota
Kaina:
60.00EUR

Mokymai skirti teismų praktikos, kaip teisės šaltinio, veikimo ypatumų nagrinėjimui. Esminis mokymų metu pristatomas klausimas – „kada teismų praktika privaloma vadovautis ir kada ne, t. y., kada bylos yra/nėra analogiškos arba teismų praktiką reikia koreguoti?“. Jis bus atskleidžiamas analizuojant šiuos aspektus:

1) teorijas apie teismų precedentų veikimą,

2) Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudenciją dėl pareigos vadovautis teismų praktika,

3) teisinį argumentavimą klausimu, ar konkrečioje byloje privaloma vadovautis ankstesniu teismo precedentu.

Lietuvos teismai savo veikloje nuolat remiasi savo ir aukštesnių teismų precedentais. Siekiant šį reiškinį (1) pažinti ir sugebėti prognozuoti bei (2) argumentuoti savo poziciją, yra reikalingas giluminis teismų precedentų veikimo pažinimas, kuris Lietuvos teisininkų bendruomenėje dar yra augimo stadijoje (be kita ko, nes ilgą laiką buvo apleistas vyravus požiūriui, jog teismų precedentai yra tik anglosaksiškos teisės tradicijos elementas).

Mokymus veda: lektorius daktaras Johanas Baltrimas.

Johanui Baltrimui suteiktas socialinių mokslų (teisės – 01 S) daktaro laipsnis Vilniaus universiteto Teisės fakultete (disertacijos tema ,,Teismo precedentas: autoritetas ir veikimas"). Lektorius eina patarėjo pareigas Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme ir nuo 2013 m. dėsto Vilniaus universiteto Teisės fakultete bei Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute. Lektorius vertina studentų kursinius ir magistro darbus, doktorantūros studijų darbus, aktyviai dalyvauja Vilniaus universiteto veikloje. Yra paskelbęs eilę mokslo straipsnių ir studijų kaip autorius ar bendraautorius, iš kurių didžioji dalis susijusi su teisiniu argumentavimu ir teismų precedentų veikimu Lietuvoje, užsienyje ir tarptautiniuose teismuose.

Trukmė: 4 ak. val.

Į mokymų kainą įskaičiuota: mokymų medžiaga, pažymėjimas

Vieta: online, Microsoft Teams

BENDROVIŲ REORGANIZAVIMAS

Pradžia:
2021-12-03 10:00
Pabaiga:
2021-12-03 13:00
Vieta:
Neribota
Kaina:
60.00EUR

Bendrovių reorganizavimas – ne kasdienė procedūra, kurią įgyvendinant susiduriame su nemažais iššūkiais, tačiau ši tematika negali pasigirti išskirtiniu dėmesiu doktrinoje ar gausia teismų praktika. Mokymų metu aptarsime pagrindinius reorganizavimo įgyvendinimo principus, įvertinsime aktualią ESTT ir nacionalinę teismų praktiką, diskutuosime probleminiais klausimais nacionalinio ir tarptautinio reorganizavimo klausimais, o taip pat aptarsime numatomus pasikeitimus pagal direktyvą Nr. 2019/2121.

Mokymus veda: docentė daktarė Lina Mikalonienė

Lina Mikalonienė yra Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Privatinės teisės katedros docentė, besispecializuojanti įmonių teisės ir civilinės atsakomybės tematika. Lektorė yra knygų „Uždarosios akcinės bendrovės akcininko teisės ir jų gynimo būdai“ (2015 m.) ir „Uždarosios akcinės bendrovės akcininko civilinė atsakomybė bendrovės kreditoriams, bendrovei ir kitiems akcininkams“ (2016 m.) autorė, knygų „Įmonių teisinių formų konvergencija ir divergencija: ar Lietuvos teisinis reglamentavimas yra patrauklus tarptautiniame kontekste?“ (2017 m.) ir „Notarų civilinė atsakomybė“ (2019 m.) bendraautorė bei eilės mokslinių straipsnių įmonių teisės tematika autorė. Lina Mikalonienė parengė Įmonių teisės praktikumą (2020 m.), turi daugiau kaip 15 metų dėstymo universitete patirtį, studentams veda užsiėmimus nacionalinės, Europos Sąjungos ir lyginamosios įmonių teisės tematika.

Trukmė: 4 ak. val.

Į mokymų kainą įskaičiuota: mokymų medžiaga, pažymėjimas.

Vieta: online, Microsoft Teams.