aud sumazinta 

VADOVAVIMASIS TEISMŲ PRAKTIKA

Mokymai skirti teismų praktikos, kaip teisės šaltinio, veikimo ypatumų nagrinėjimui. Esminis mokymų metu pristatomas klausimas – „kada teismų praktika privaloma vadovautis ir kada ne, t. y., kada bylos yra/nėra analogiškos arba teismų praktiką reikia koreguoti?“. Jis bus atskleidžiamas analizuojant šiuos aspektus:

1) teorijas apie teismų precedentų veikimą,

2) Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudenciją dėl pareigos vadovautis teismų praktika,

3) teisinį argumentavimą klausimu, ar konkrečioje byloje privaloma vadovautis ankstesniu teismo precedentu.

Lietuvos teismai savo veikloje nuolat remiasi savo ir aukštesnių teismų precedentais. Siekiant šį reiškinį (1) pažinti ir sugebėti prognozuoti bei (2) argumentuoti savo poziciją, yra reikalingas giluminis teismų precedentų veikimo pažinimas, kuris Lietuvos teisininkų bendruomenėje dar yra augimo stadijoje (be kita ko, nes ilgą laiką buvo apleistas vyravus požiūriui, jog teismų precedentai yra tik anglosaksiškos teisės tradicijos elementas).

Mokymus veda: lektorius daktaras Johanas Baltrimas.

Johanui Baltrimui suteiktas socialinių mokslų (teisės – 01 S) daktaro laipsnis Vilniaus universiteto Teisės fakultete (disertacijos tema ,,Teismo precedentas: autoritetas ir veikimas"). Lektorius eina patarėjo pareigas Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme ir nuo 2013 m. dėsto Vilniaus universiteto Teisės fakultete bei Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute. Lektorius vertina studentų kursinius ir magistro darbus, doktorantūros studijų darbus, aktyviai dalyvauja Vilniaus universiteto veikloje. Yra paskelbęs eilę mokslo straipsnių ir studijų kaip autorius ar bendraautorius, iš kurių didžioji dalis susijusi su teisiniu argumentavimu ir teismų precedentų veikimu Lietuvoje, užsienyje ir tarptautiniuose teismuose.

Trukmė: 4 ak. val.

Į mokymų kainą įskaičiuota: mokymų medžiaga, pažymėjimas

Vieta: online, Microsoft Teams

Renginio informacija

Pradžia: 2021-11-30 10:00
Pabaiga: 2021-11-30 13:00
Dalyvių skaičius Neribota
Kaina 60.00EUR