Doc. dr. Andrius Paulauskas

Paulauskas

- Finansų teisė

- Mokesčių teisė

 

 


Dr. Andrius Paulauskas – advokatas, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto docentas bei UAB "Amicorp Baltic" konsultantas. Jo sritis – finansų ir mokesčių teisės klausimai.
Docentas skaito paskaitas VU Teisės fakultete mokesčių teisės specializacijos studentams. Dr. Andrius Paulauskas nuolatos kelia savo kvalifikaciją dalyvaudama seminaruose ir konferencijose mokesčių teisės tematika. Lektorius yra parašęs gausybę straipsnių bei skaitęs pranešimus mokslinėse konferencijose.
Andrius Paulauskas taip pat dalyvavo mokslo tiriamajame darbe tema „Lietuvos Respublikos konstitucinės teisės įtakoje besivystančių administracinės, mokesčių, ekologinės, žemės, vietos savivaldos teisės ir kitų viešosios teisės posistemių pokyčiai ir su tuo susijusios teorinės ir praktinės problemos“, kurios tikslas buvo ištirti materialinių, procesinių ir blanketinių Konstitucijos nuostatų įgyvendinimo viešosios teisės posistemėse teorinės ir praktinės problemas.