dr. Laura Paškevičienė

Laura-Paškevičienė

- Administracinė teisė

- Viešasis administravimas

 

  


Lekt. dr. Laura Paškevičienė – teisininkė, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Viešosios teisės katedros lektorė, mokslinių straipsnių, mokomosios knygos “Viešojo administravimo teisiniai pagrindai”, konferencijų pranešimų autorė ir bendraautorė. Lektorė dėsto administracinę teisę, jos mokslinių tyrimų ir specializacijos sritys – administracinės teisės bendrieji klausimai, viešojo administravimo sistema ir teisinis reguliavimas, ikiteisminiai administraciniai ginčai.

Lekt. dr. Laura Paškevičienė turi 16 metų teisinio darbo patirtį, iš jų – 10 metų nagrinėjant administracines bylas išankstine ne teismo tvarka Vyriausiojoje administracinių ginčų komisijoje, kaip Komisijos narė, taip pat turi įmonių atstovavimo, konsultavimo Europos Sąjungos ir Lietuvos norminių aktų įgyvendinimo klausimais, juridinio skyriaus darbo organizavimo patirties.