Egidijus Laužikas

egidijus lauzikas

    - Civilinio proceso teisė

    

 

 

Egidijus Laužikas – teisininkasLietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjasVilniaus universiteto (VU) Teisės fakulteto dėstytojas, civilprocesualistasTeisėjų tarybos pirmininko pavaduotojas.

1977 m. baigė Troškūnų vidurinę mokyklą. 1977-1982 m. baigė VU Teisės fakultetą, įgijo teisininko kvalifikaciją. Stažavosi užsienyje: Liono universitete (Prancūzija1996 m.), Prancūzijos teisėjų nacionalinėje mokykloje Paryžiuje (1998 m.), Tarptautiniame teisinio bendradarbiavimo centre Leidene (Nyderlandai20012004 m.), Prancūzijos antstolių rūmuose (2001 m.).

1984–1988 m. Lietuvos TSR teisingumo ministerijos (vyresnysis) konsultantas, 1988–1995 m. Vilniaus miesto Spalio rajono teismo (Vilniaus 2-osios apylinkės teismo) teisėjas, pirmininko pavaduotojas, 1995–1997 m. Vilniaus apygardos teismo1997–1999 m. Lietuvos apeliacinio teismo teisėjas, nuo 1999 m. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas.

1982–1984 m. VU TF Baudžiamosios teisės katedros asistentas, nuo 1993 m. VU Teisės fakulteto Civilinės teisės ir proceso, nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. – VU TF Privatinės teisėskatedros dėstytojas, lektorius. Dėsto kursą „Civilinis procesas“, veda seminarus, vadovauja magistro darbams, yra magistro darbų gynimo komisijos narys. Nuo 2008 m. lapkričio 14 d. TT narys.

LR civilinio proceso kodekso projekto darbo grupės narys. Antstolių įstatymo, kitų LR įstatymų, Teismo sprendimų vykdymo instrukcijos projektų rengimo darbo grupių narys, Civilinio proceso kodekso tobulinimo darbo grupės narys. Jis taip pat yra Studijų kokybės centro egzaminų komisijos narys,. Nuo 2008 metų Teisėjų tarybos narys, nuo 2010 m.- pirmininko pavaduotojas.  Taip pat yra Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Alumni draugijos narys ir šios draugijos Tarybos narys (nuo 2003 m.)., CPK priežiūros komiteto narys bei MRU Civilinės justicijos instituto magistro darbų gynimo komisijos narys –socialinis partneris. Dėsto Teisėjų mokymo centre.

Paskelbė mokslinių ir teisinės praktikos straipsnių specializuotoje periodikoje, skaitė pranešimus tarptautinėse mokslinėse konferencijose civilinio proceso teisės klausimais Vilniuje (2002 ir 2004 m.), Sočyje (Rusija, 2004 m.), Jekaterinburge (Rusija, 2005 ir 2006 m.). Vilniaus ir Lodzės universitetų mokslinėje konferencijoje  „Komercinio arbitražo veiklos aktualijos“ (Vilnius, 2011m.) teismų darbo organizavimo klausimais teisėjų forumuose Ukrainoje ( 2012 m. –Lvove, Kijeve), Lietuvos-Moldovos teisininkų forume (2012 – Molėtai).

Civilinio proceso teisė I –II tomų  kartu su V.Mikelėnu ir V.Nekrošiumi  bendraautorius 2003-  2005m., bei CPK  Komentaro 1-3 dalių bendraautorius 2004–2005 m., Monografijos „Lietuvos CPK įgyvendinimo   problemos“ (nacionaliniai ir tarptautiniai aspektai) bendraautorius, 2007 m. Paskelbė straipsnį: Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Polubownego „Praktyka Sądu Najwyzszego Litwy w rozwiązywaniu problemow arbitražu“ (2012) lenkų kalba.