aud sumazinta 

AKCININKŲ SUTARTYS IR PRIVERSTINIS JŲ VYKDYMAS

Mokymų metu bus nagrinėjama akcininkų sutarties prigimtis, esmė ir praktinė reikšmė:

  1. Akcininkų sutarties esminiai bruožai;
  2. Akcininkų sutarties turinys;
  3. Akcininkų tarpusavio teisės ir pareigos;
  4. Akcininko pasitraukimas iš bendrovės;
  5. Balsavimo sutartis;
  6. Balsavimo teisių perleidimo sutartis;
  7. Akcininkų sutartimi prisiimtų įsipareigojimų priverstinis vykdymas teisme – ar viskas taip paprasta, kaip parašyta sutartyje? 
Mokymų metu bus aktyviai diskutuojama su dalyviais, atsakinėjama į užduodamus klausimus.Mokymai yra skirti įmonių teisininkams, advokatams, investuotojams ir akcininkams, kurie siekia užkirsti kelią nesutarimams ateityje ir ketina iš anksto aptarti bendrovės valdymo modelį bei akcininkų tarpusavio teises ir pareigas.
Mokymus veda: docentas daktaras Paulius Miliauskas
P. Miliauskas yra Vilniaus universiteto Teisės fakulteto lektorius, teisės mokslininkas, praktikuojantis advokatas, advokatų profesinės bendrijos „Miliauskas, Zemlytė ir Lauraitytė“ steigėjas, partneris. Pagrindinės specializacijos sritys: įmonių teisė ir bendrovių valdymas, sutarčių teisė. Lektoriui pagal jungtinę programą yra suteikti du teisės mokslo daktaro laipsniai: Vilniaus universiteto Lietuvoje ir Gento universiteto Belgijoje. Disertacijos tema – „Biržinėse bendrovėse sudaromos akcininkų sutartys: bendrovių teisės aspektai“. Paulius Miliauskas yra parašęs eilę straipsnių nacionaliniuose ir tarptautiniuose mokslo leidiniuose, taip pat aktyviai pristato savo mokslinius darbus tarptautinėse teisės konferencijose, yra vieno iš Europos privatinės teisės mokslinių žurnalų redakcinės komisijos narys. Paulius Miliauskas Vilniaus universiteto Teisės fakultete dėsto įmonių teisės, akcininkų teisių gynimo, civilinės teisės ir sutarčių teisės kursus. Dr. Miliauskas veda įvairius mokymus teisėjams, advokatams, notarams ir kitiems teisinės bendruomenės nariams.
Trukmė: 4 ak. val.

Į mokymų kainą įskaičiuota: mokymų medžiaga, pažymėjimas

Vieta: online, Microsoft Teams

Renginio informacija

Pradžia: 2022-02-18 10:00
Pabaiga: 2022-02-18 13:00
Dalyvių skaičius Neribota
Kaina 60.00EUR